Enkele leden van de projectgroep maken een proefwandeling voor de monumentenschouw.
Daarna moet dan de officiële wandeling volgen, waarvoor o.m. M.A. Schreurs, S. Beekman,
R. Geelen en Tr. van Lokven zullen worden uitgenodigd. Ook kunnen raadsleden genodigd
worden.

De eerste monumentenschouw zal in september plaatsvinden. Wel is het nodig gebleken
enkele misverstanden bij de gemeente op te ruimen: wij organiseren, maar doen dat in
overleg met de gemeente. Dat zal M. van Abbe de wethouder laten weten.

Ons voorstel voor een door onze stichting georganiseerde monumentenschouw is door de wethouder goed ontvangen. Voorgesteld wordt dit jaar eerst een beperkte proefschouw te doen. Voor de organisatie wordt via een brief contact gelegd met S. Beekman, R. Geelen en T. van Lokven met afschrift aan de wethouder. Als de proef met een beperkte groep slaagt worden in het najaar voor de schouw meer deelnemers (organisaties en burgers) uitgenodigd.

De gemeente Eindhoven wenst geen nieuwe onroerende zaken aan de monumentenlijst toe
te voegen. Dit betekent dat sommige panden, in de binnenstad, die binnen de reikwijdte van
de doelstelling van de stichting liggen, onvoldoende worden beschermd. De monumentenwerkgroep
beraadt zich op de manier waarop we de lijst weer flexibel kunnen maken. Eindhovenaren
betrekken door hun voorkeur te peilen? Een monumentenschouw door onze
stichting met Raadsleden en B&W?

Het rapport over het actualiseren van het monumentenbestand is gereed. Achteraf is nog verzocht een drietal panden die afgevoerd zouden kunnen worden, alsnog te handhaven, waaronder Wilhelminaplein 9.

Het project is volledig afgerond. Onlangs stond in het Eindhovens Dagblad gemeld dat weer drie panden aan de Markt in het centrum van de stad de monumentenstatus hadden gekregen. Ook dit was een resultaat van de opschoningsactie, De panden waren aangedragen door de HvA Stichting.

Er wordt gemeld dat dit project bijna volledig is afgerond. Er zal nog een bezoek gebracht worden aan 4 panden, om de beschrijving van het interieur te kunnen geven. Voor enkele panden is een gaaf interieur een criterium om aan de gemeentelijke lijst van monumenten te worden toegevoegd.

Het ligt in de bedoeling in de toekomst vijftien monumenten van de gemeentelijke lijst af te voeren, waaronder panden in het Villapark (beschermd stadsgezicht) en het Wilhelminaplein. Tegen die tijd zijn in het Villapark andere instrumenten beschikbaar om de panden te beschermen. De panden aan het Wilhelminaplein kunnen beter op de lijst blijven staan,  omdat anders het gevaar bestaat dat de gevelwand ernstig wordt aangetast.

De Henri van Abbestichting hoopt met dit gemeentelijke project eind oktober gereed te zijn. Op het ogenblik is de lijst gevorderd tot het NRE-terrein, dat dank zij het gemeente gemakkelijk toegankelijk is voor onderzoek. Inmiddels zijn al enkele panden van de monumentenlijst afgevoerd, m.n. aan de Parklaan.

Zowel het Rijk als de Gemeente wil komen tot een herselectie van monumenten. Met name enkele panden aan de Parklaan zouden van de rijkslijst worden afgevoerd. Het lijkt zinnig die dan direct op de gemeentelijke lijst te plaatsen. Over de gemeentelijke panden houdt de Henri van Abbestichting contact met DSOB. Er moeten nog een veertigtal panden worden beschreven die mogelijk op de lijst kunnen worden geplaatst.