Reactie Stichting Draaipunt op brief HvAs Draaipunt/Philipsdorp/Langdonkenstraat

Reactie Stichting Draaipunt op brief HvAs Draaipunt/Philipsdorp/Langdonkenstraat

Reactie op mail mevrouw Van Schie m.b.t. brief HvAs Draaipunt/Philipsdorp/Langdonkenstraat

Reactie op mail mevrouw Van Schie m.b.t. brief HvAs Draaipunt/Philipsdorp/Langdonkenstraat

Mail mevrouw Van Schie m.b.t. brief HvAs Draaipunt/Philipsdorp/Langdonkenstraat

Mail mevrouw Van Schie m.b.t. brief HvAs Draaipunt/Philipsdorp/Langdonkenstraat

Reactie op voorontwerpbestemmingsplan IV Stratum buiten de Ring 2019 (Tivoliterrein)

Reactie op voorontwerpbestemmingsplan IV Stratum buiten de Ring 2019 (Tivoliterrein)

Reactie op voorontwerpbestemmingsplan II TU/e Science Park 2020 (studentenhuisvesting)

Reactie op voorontwerpbestemmingsplan II TU/e Science Park 2020 (studentenhuisvesting)

Reactie op brief Stichting Draaipunt m.b.t. onze reactie op Bestemmingsplan Langdonkenstraat

Reactie op brief Stichting Draaipunt m.b.t. onze reactie op Bestemmingsplan Langdonkenstraat

Bestemmingsplan VI De Bergen (Deken van Somerenstraat)

Raadsvoorstel Vaststellen bp VI De Bergen Deken van Somerenstraat
Bijlage 1 – Bestemmingsplan VI De Bergen (Deken van Somerenstraat)
Bijlage 2 – Verbeelding VI De Bergen

Vaststelling bp IV De Bergen (Heilige Geeststraat-Willemstraat)

Raadsvoorstel Gewijzigde vaststelling bp IV De Bergen Heilige Geeststraat – Willemstraat
Vaststelling bp IV De Bergen (Heilige Geeststraat-Willemstraat)
Verbeelding IV De Bergen