Reactie op ontwerpbestemmingsplan VIII Stratum binnen de Ring 2007 (Lidl-supermarkt Hofdijkstraat)

Reactie op ontwerpbestemmingsplan VIII Stratum binnen de Ring 2007 (Lidl-supermarkt Hofdijkstraat)

Cultuurhistorische Waardenkaart en ontwerpbestemmingsplan Tongelre buiten de Ring: de cultuurhistorische waardenkaart schiet tekort wat betreft de beschrijving van de kwaliteit van de radialen. Fons en Marcel hebben een concept opgesteld voor de cultuurhistorische beschrijving en waardering van de Tongelresestraat buiten de Ring. Onze reactie op het ontwerpbestemmingsplan moet uiterlijk 10 april bij de gemeente binnen zijn. Fons doet een voorzet voor een zienswijze en belegt samen met Hans een gesprek met Remon Aarts.
Na de Tongelresestraat staan de Hoogstraat, Gestelsestraat en Blaarthemseweg op het programma. Na Gestel wordt Strijp bekeken.

Wij hebben geen problemen met de bebouwing van de terreinen Vogelzang en Van de Ven & C.o. Vanuit de buurt komen nogal wat bezwaren.
De plangrens van het ontwerpbestemmingsplan voor een nieuwbouwplan bij het Mimosaplein loopt dwars door de Don Boscokerk. Dit zal later op problemen kunnen stuiten. Wij hebben deze plannen niet er inzage gehad.
Schuttersbosch is een experimenteergebied in het kader van het nieuwe welstandsbeleid. Individuele belangen botsen met collectieve belangen. Als maximaal gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheden die het bestemmingsplan biedt, komt het beeldkwaliteitsplan zwaar onder druk te staan, zoals eerder al werd vermoed.

De uitgangspunten voor het nieuwe bestemmingsplan Strijp R zien er goed uit.

Wij hebben onze zienswijze gegeven op het bestemmingsplan van Strijp S. Er is overleg geweest met Strijp Park Beheer. Het oude deel van gebouw SX wordt als ‘karakteristiek’ opgenomen. Het blijkt niet mogelijk om in dit bestemmingsplan relaties te leggen met Strijp T en Strijp R. Op Strijp S lopen drie voorstellen voor woontorens, waarvan twee aan het spoor. Over de derde toren bij het NatLab (Meijer) is nog niet eerder gesproken en staat nu op de verbeelding van het bestemmingsplan. De grond werd al in 2016 verkocht. Hier verrijst gebouw F met 220 woningen. St. Trudo gaat drie gebouwen optrekken, waaronder een toren in het groen bij de samenkomst van Kastanjelaan en Iepenlaan.

Er loopt een pilotproject van een jaar waarbij wij behalve de bestemmingsplannen ook de aanvragen voor omgevingsvergunningen van monumentenpanden in een vroeger stadium ter inzage krijgen.