Voor Strijp-S is een zienswijze naar de gemeente gestuurd.

De werkgroep Strijp S heeft een zienswijze ingediend. Daarin staat onder andere: de driehoek Veemgebouw, Klokgebouw en Hoge Rug moet beeldbepalend blijven. Het begrip “karakteristiek” is niet uitgewerkt. Door verdichting van de bebouwing zal er maar weinig ruimte overblijven voor evenementen.
Er zijn plannen om de verbinding tussen Strijp S en Strijp T te verbeteren door de aanleg van een groenzone. Over een eventuele verhoging/verlenging van het Strijps Bultje wordt nagedacht.

Er is geen rekening gehouden met de historische plaats van de kapel op het Severeind. Archeologisch is van deze kerk/kapel mogelijk nog iets terug te vinden. Aangetekend wordt, dat het hoog tijd is dat de gemeente de archeologische waardenkaart uit 2008 vernieuwt. We zullen een zienswijze voor dit bestemmingsplan indienen.

Het tekort aan tijd is voor ons een algemeen probleem. Wij zijn een vrijwilligersorganisatie en
krijgen vaak pas in een late fase inzage in de plannen.
Wij kregen dit plan ter beoordeling in de voorfase, maar met slechts een week om te reageren.
We hebben een voorlopige reactie gestuurd. Het plan komt 11 juli in de raad.
Er is een uitnodiging gekomen van Strijp Park Beheer over de bouwplannen. Daarvoor is
o.m. ook TGE uitgenodigd.

Het is zaak bij de nieuwe bestemmingplannen goed te kijken of alle culturele waarden zijn
meegenomen. Dit moet gebeuren in samenspraak tussen de verschillende projectgroepen.
Het beoordelen van de bestemmingsplannen kost veel tijd.