Het boek zal op 10 januari om 15.00 uur in het in het Parktheater worden aangeboden. De oplage bedraagt 10.000 stuks; er zijn al 2200 stuks geplaatst.
Naar aanleiding van de wandelroutes in het nieuwe boek komen de bordjes in het Stadswandelpark ter sprake. De stichting zal zich hiervoor inzetten.

J. van Oorschot kondigt aan dat het nieuwe boek ‘Van Parktheater tot TU/e’ op 15 of 16 januari zal worden gepresenteerd. Het boek bevat 5 wandelroutes. In het Stadswandelpark is een bomen- en een beeldenroute uitgestippeld. Het ligt in de bedoeling dat daar bordjes worden geplaatst. Verder wordt de al bekende industrieroute van Tamira Tummers, opgenomen, een monumentenroute door de binnenstad (door F. Spijkers) en een kunstroute op het TU/e-terrein. Het boekje zal € 12,50 gaan kosten. De oplage zal kostendekkend zijn, tenminste 5000 ex.

Dank zij de assistentie van M. van Geest-Kouwenhoven, vader en zoon Hüsken en T. Vossen vordert J. van Oorschot met het nieuwe boek. Na de vakantie komen de laatste loodjes.

Studenten van de TU/e hebben gevraagd om in de nieuwe uitgave een nieuw kunstobject (KOE) op te nemen. Die wens was al bekend en daar wordt rekening mee gehouden. De secretaris hoopt bij het geven van de drukorder de zekerheid te hebben dat tenminste een deel van de oplage direct kan worden afgezet.

Aan deel 2 wordt gewerkt. Enkele leden werken hieraan mee.

J. van Oorschot is begonnen met deel II van cultuurhistorische routes door Eindhoven: ‘Van Parktheater tot TU/e’.