Er bestaat nog een zeer kleine kans dat de kopgevel bij de sloop gespaard kan worden.

Ontwikkelaar Hellings zal op 20 maart met ons praten.

Binnenkort vindt een gesprek plaats met de ontwikkelaars van de Kronehoef.

Vergunning voor bouw (en sloop) van Kronehoef is aangevraagd. Wij gaan met de ontwikkelaar praten, maar het pand heeft geen enkele bescherming.

De gemeenteraad heeft besloten dat het antwoord van B & W op onze brief over de sloop van boerderij Kronehoef aan de raad ter kennis moet worden gebracht. Dit antwoord is echter nog niet aan ons verzonden.

Brief aan B&W m.b.t. problematiek sloopvergunningen Kronehoef en Van der Puttlyceum

Brief aan B&W m.b.t. problematiek sloopvergunningen Kronehoef en Van der Puttlyceum

Er zal worden gekeken naar de plannen voor Kronehoef. Wordt de boerderij gesloopt, verbouwd, of is sprake van verkaveling van het terrein?

Boerderij Kronehoef dreigt te worden gesloopt. Het gebouw heeft geen architectonische waarde, maar is van belang vanwege haar geschiedenis en als naamgever van de buurt. Wij zullen moeite doen om in overleg met de ontwikkelaar te komen.