De gemeente schijnt de boerderij te willen betrekken bij een groter project na het vertrek van de radiateurenfabriek aan de Frankrijkstraat. In de gaten houden!

De investeerder blijkt toch nog interesse te hebben (en heeft dit aan wethouder Fiers kenbaar gemaakt). Dus in de gaten houden.

Oude plannen zijn van de baan maar de investeerder blijkt toch interesse te hebben (en heeft dit aan wethouder Fiers kenbaar gemaakt). Dus in de gaten houden.

Het plan voor huisvesting van mensen met een beperking is door de projectontwikkelaar teruggenomen; hij wil het pand nu verkopen.

Er is overleg met Van Herwaarden, nieuwe bouwplannen

De informatie in de krant over de te slopen boerderij klopte niet. De boerderij werd in 1883/1884 gebouwd. Twee leden van de HvA hebben Kronehoef op papier aangemeld bij B & W (beschrijving, aanvraag en matrix)

Een matrix voor boerderij de Kronehoef wordt gemaakt en een verzoek wordt  ingediend tot plaatsing op de lijst. Besloten wordt dit namens onze stichting te doen.

We kijken nog eens naar het restant van het middeleeuws domein Kronehoef (eertijds het goed ten Gruythuys): een laat 19e-eeuwse boerderij die door sloop wordt bedreigd. Nico Arts heeft hier een opgraving gedaan. Het rapport zal worden opgevraagd.