De boerderij is slecht gerestaureerd; er is meer vernieuwd dan noodzakelijk was, onder meer aan het gebint. Waardevolle delen zijn zo verloren gegaan. Vernieuwen was blijkbaar goedkoper dan restaureren.

De gemeente heeft laten weten dat de boerderij binnenkort zal worden gerestaureerd.

De gemeente heeft laten weten dat onze brief over ‘t Hofke 13 de aandacht heeft.

De Van Abbestichting heeft een brief naar de gemeente Eindhoven gestuurd waarin zij onze bezorgdheid uiten over de staat van de monumentale boerderij aan ‘t Hofke 13.

De voorzitter schrijft het gemeentebestuur (met een afschrift aan A. Spijkers) nogmaals een brief over het Rijksmonument op ‘t Hofke dat gemeentelijk eigendom is en al jaren op instorten staat.

Aandacht wordt gevraagd voor het rijksmonument ‘t Hofke nr. 13. Dit oude huis is eigendom van de gemeente en staat door uitblijvend onderhoud op instorten. Besloten wordt het gemeentebestuur hier opnieuw op attent te maken en A. Spijkers een afschrift te sturen van de brief.