Afronding dossier Falconcrest – Bokt 18

Afronding dossier Falconcrest – Bokt 18

stand van zaken Falconcrest (Bokt 18)

stand van zaken Falconcrest (Bokt 18)

Via een Raads-Informatie-Brief (RIB) heeft B&W meegedeeld, dat het pand zal worden verkocht, waarbij het beding wordt opgenomen, dat de boerderij dient te worden gerestaureerd. Als Falconcrest de grond en de boerderij niet kan kopen, zal er op de particuliere markt worden gezocht naar een koper. Het restauratiebeding blijf gehandhaafd. Opgemerkt wordt, dat B&W de verkoopprijs wel zouden moeten laten afhangen van de kosten van restauratie, omdat het hier achterstallig onderhoud betreft van eigendom van de gemeente.

Memo wethouder Seuren m.b.t. planning verkoopproces Falconcrest

Memo wethouder Seuren m.b.t. planning verkoopproces Falconcrest

Voortgang verkoop Falconcrest

Voortgang verkoop Falconcrest

Tussenbericht Falconcrest mei 2017

Tussenbericht Falconcrest mei 2017