Agenderingsverzoek VVD m.b.t. voortgang situatie Falconcrest

Agenderingsverzoek VVD m.b.t. voortgang situatie Falconcrest

Bokt 18 staat op instorten. Wij willen dat de gemeente het pand herstelt.

De raadsvragen over het verbouwde boerderijtje op Bokt zijn beantwoord. Volgens B & W treft de gemeente geen enkele blaam.

Na de bouwvakvakantie gaat de aannemer aan de slag met het dak van Bokt 18. Volgens Roeland Geelen is de restauratie van Bokt 19 volgens de regels verlopen. In overleg met Geelen en De Bie zal laatstgenoemde het dossier lichten om na te gaan of inderdaad  aan alle voorschriften is voldaan. Op één na hebben de bewoners van Bokt geen bezwaar tegen Falcon Crest. Alle protesten lijken het werk van één enkele bewoner te zijn. De raadsvragen over Bokt 19 zijn nog niet beantwoord.

De beide boerderijen op Bokt (nummer 18 Falconcrest en nummer 19 particulier) hebben voor veel commotie gezorgd. Het stuk in het ED over nummer 19 is veel becommentarieerd. Deels door de financieel gedreven personen, die zich afvragen waar wij ons mee bemoeien of die van oordeel zijn dat we dan zelf zo’n boerderij moeten opkopen. De andere helft van de reacties is overwegend positief. De noodkap op nummer 18 is nog steeds niet geplaatst.

De ‘restauratie’ van Bokt 19 is bijna gereed. Er is weinig over van het monument dat er stond. Binnenkort zou de gemeente volgens de huidige regels moeten nagaan in hoeverre de eigenaar zich heeft gehouden aan de afgegeven vergunningen. Vermoedelijk zal dan blijken, dat de gemeente daar niet in zal slagen. Het monument is er niet meer en het gebouw kan dan van de monumentenlijst worden gehaald.

Naar aanleiding van een besluit van de projectgroep Monumenten is er deze week een persoonlijk mailtje gestuurd naar wethouder Schreurs over het uitblijven van maatregelen ten aanzien van Bokt 18. Antwoord werd snel ontvangen. Een aannemer zou zijn ingeschakeld en die zou direct zijn gaan kijken.

Bokt 19: “prachtige” nieuwe boerderij…
Bokt 18: Volgens een belofte van wethouder Schreurs zal de gemeente nog dit jaar zorgen voor een noodvoorziening om het gebouw waterdicht te maken. Wij vragen na hoe het ermee staat.

De gemeente zal de ‘verbouwing’ van  Bokt 19 (er staan nog twee muren) pas beoordelen na afloop van  het restauratieproject. De gemeente wil geen derden laten onderzoeken of Bokt 18 (Falcon Crest) zou kunnen worden herbestemd. Gemeld wordt, dat zij dit al heeft gedaan en zelf kundig is om dit af te werken. Het pand staat tegenwoordig leeg en de kap is gedeeltelijk ingestort, Falcon Crest opereert vanuit een gebouw daarachter.

Wij hebben nog geen antwoord ontvangen op ons voorstel aan de gemeente om de monumentenstatus van Bokt 19 op te heffen.