Wij zullen de gemeenteraad erop attent maken, dat inmiddels van een van de ‘gemeentelijke monumenten’ nog zo weinig over is (twee stukken muur) dat het in feite van de lijst kan worden afgevoerd.

De gemeente had gehoopt haar pand te verkopen aan de valkenier, maar de buurt is daar tegen. Van het andere pand is inmiddels niet veel meer over dan de muren. De bovenste baksteenlagen daarvan (met muizentanding) mag van de gemeente worden afgebroken en het restant daarna met een paar lagen stenen worden verhoogd, waardoor de muren uiteindelijk hoger worden. Voor het ‘restaureren’ van het pand krijgt de eigenaar subsidie van provincie en gemeente. Inmiddels is gebleken dat de aannemer met een ander bouwplan werkte dan door de gemeente was goedgekeurd. Toen de aannemer dat vernam heeft hij zich teruggetrokken.

Als antwoord op onze brief hebben wij van de gemeente een bewust nietszeggend schrijven ontvangen. Bokt 19 zal door de eigenaar moeten worden gerenoveerd (gerestaureerd?) en Bokt 18 is gemeentelijk eigendom en zal worden verkocht met restauratieplicht.

Over de hopeloze toestand van de monumenten Bokt 18 en 19 (waarvan er één gemeente-eigendom is) wordt een brief opgesteld aan B & W en de Raad. Een afschrift  gaat naar alle media.

De desastreuze toestand van 2 boerderijen op Bokt zal worden doorgesproken met Marc van Abbe, die daarover vervolgens het Eindhovens Dagblad zal benaderen.

Het achterste deel van het pand Bokt 19 is (met opzet?) ingestort. Een aanpalende stal is inmiddels ook ingestort. Dat laatste zou zeker niet met opzet zijn gebeurd. In deze omgeving zijn al meer panden ingestort. We houden in de gaten wat er met de boerderijen in Bokt gaat gebeuren. Allerlei monumenten verdwijnen dus langzamerhand. Dat is mogelijk omdat de gemeente niet handhaaft.