De werkgroep Groen is positief over het overleg over het BIC. Er staat veel te gebeuren. De Internationale School wil uitbreiden en hetzelfde geldt voor PSV. We zullen scherp moeten
opletten dat dit niet ten koste van de natuur gaat.

Op het Brainport Park krijgt het riviertje de Ekkersrijt een dalbreedte van 30 meter als compensatie voor het verlies aan natuur elders.
Het vliegveld wil een gesprek over de bouw van een nieuwe parkeergarage.
Het overleg in de klankbordgroep (BIC) met de buren (waaronder PSV en De Grote Beek) loopt nog niet optimaal.

Wij willen dat het overleg over Brainportpark wordt uitgebreid en dat niet alleen wordt ge-sproken over het BIC-gebied, maar ook over de rest van het gebied tussen de Boschdijk en het Beatrixkanaal.

Er wordt druk vergaderd over het landschap op Brainportpark, BIC 1 en BIC 2, met name over de verrijking met groen en de aanleg van industrie.

De compensatieafspraken die de laatste anderhalf jaar zijn gemaakt voor Brainport Park komen nu in uitvoering.

De klankbordgroep van het BIC is bijeen geweest voor overleg met de gemeente. Voor het eerst was ook de coöperatie daarbij aanwezig.

Er worden enkele nieuwe wegen aangelegd op en rond het BIC. Hiervoor moeten bomen sneuvelen, die gecompenseerd moeten worden. De gemeente zal hiervoor een stuk grond aankopen. Wellicht kan weer een nieuw gebied worden ontwikkeld, waar de Gedenkbomenstichting zich kan bezig houden.

De werkgroep probeert wat meer structuur te krijgen in de organisatie van de klankbordgroep op de BIC.
Er bestaat een plan voor de aanleg van nieuwe weg ter hoogte van de Spottersweg die de verbinding tussen de A58 en het vliegveld en het BIC moet verbeteren.

Het overleg met Brainport Park moet worden verbeterd.
Op Brainport Park I is bijna heel het gebied van 60 hectare uitgegeven; binnenkort start de uitgifte van terreinen op BHIC II. Als het aan ons ligt, wordt daar nog een tijd mee gewacht omdat we wachten op compensatie van groen.
Er wordt gezocht naar een tijdelijke parkeervoorziening voor het vliegveld i.v.m. het gedeeltelijk instorten van de parkeergarage in aanbouw. Wij willen niet dat daar natuur voor wordt opgeofferd.

De Oirschotsedijk wordt na de aanleg van nieuwe wegen afgesloten voor het autoverkeer.
De overige plannen voor Brainport kunnen daarna worden uitgewerkt.
Aan de Oirschotsedijk zijn tien boompjes geplant.
Er wordt een onderdoorgang gemaakt onder de A2 bij de Mispelhoefstraat. Volgens het plan
loopt de weg juist door een beukenbos. De weg moet daarom worden omgelegd of er moet
nieuw bos worden aangelegd.