Het werk aan het BIC is gestart. In de tweede fase zullen er geen bomen in Brainportpark
worden gekapt. Het bestemmingsplan moet gewijzigd worden.

Wij zijn akkoord met het bestemmingsplan voor het BIC. Het werk zal binnenkort starten.

De gemeente wil nog steeds de Eindhovensedijk afsluiten voor het autoverkeer.

N. Stoevelaar en T. Meulensteen zitten namens ons in de klankbordgroep voor het BIC-gebied.

De Raad van State moet nog een uitspraak doen over het bestemmingsplan voor het BIC.
Er komt voor het gebied van het BIC een klankbordgroep. De samenstelling ervan is tot onze
tevredenheid aangepast.
Ten aanzien van de aan te leggen verbindingsweg tussen de autoweg en het BIC en het
daardoor bedreigde groen sluiten wij ons aan bij de visie van Trefpunt Groen.

Er is met de wethouder Seuren gesproken over onder meer de compensatie van de bomen
en de gewenst klankbordgroep voor het BIC.

Wij hebben ons aangesloten bij andere bezwaarmakers tegen de plannen van het BIC. Wij
willen een klankbordgroep/belangengroepering die los staat van Brainport Park. Dit is ook
duidelijk gemaakt aan wethouder Depla.

Wij willen nog steeds een klankbordgroep voor alle belanghebbenden, incl. de bewoners uit
de omliggende wijken en onze stichting.
Wij hebben ons aangesloten bij een groep uit het bedrijfsleven die bij de Raad van State in
beroep is gegaan tegen de vaststelling van het bestemmingsplan.