De eisen van Trefpunt Groen voor een 50 meter brede groenstrook langs de Ekkersrijt als
compensatie voor het aantasten van de Ecologische hoofdstructuur in het B.I.C.-park is door
de raad gehonoreerd, evenals de wens voor een faunapassage daar. Gekapte bomen worden
gecompenseerd langs de Ekkersrijt. Wij sturen een brief aan Trefpunt Groen om bij
B & W aan te dringen op een spoedige samenstelling van een klankbordgroep voor het
B.I.C.-park. Onze stichting zal daar ook zitting in nemen.

Het beoogde industrieterrein in het BIC-Park ligt deels in de Ecologische Hoofdstructuur.
bijna het laatste landelijke gebied in Eindhoven, een oud landschap. Trefpunt Groen heeft
hiermee geen problemen als er compensatie komt. Een strook van 30 meter langs het beekje
de Ekkersrijt moet tot 50 meter worden uitgebreid. Dit moet dan in het bestemmingsplan
worden vastgelegd. De coöperatie Brainportpark die de plannen in het gebied gaat verwezenlijken
krijgt van de gemeente verregaande bevoegdheden. Die coöperatie bestaat nu
behalve uit de industrie o.m. uit de internationale school. Wij zijn als lid niet welkom en dat
zou ook niet wenselijk zijn. Er komt ook een klankbordgroep, waarvan wij mogelijk wel deel
kunnen uitmaken. Wij vinden het belangrijk dat ook bewoners en omwonenden (w.o. Drents
Dorp en Acht deel kunnen nemen. Het is straks onduidelijk wat de coöperatie voor plannen
gaat uitbroeden. Het is van groot belang dat de activiteiten straks openbaar zijn.

Wij hebben samen met twee deelnemers van Trefpunt Groen een zienswijze ingediend ten
aanzien van de plannen voor het B.I.C. (wij kregen daar aanvankelijk één week de tijd
voor!).Wij blijven bij ons standpunt dat de E.H.S. (ecologische hoofd structuur) dient te worden
gerespecteerd en nemen geen genoegen met compensaties. Wij hebben bericht van
ontvangst gekregen.
Er is sprake van een nieuw ‘Brainportpark’ dat onder meer het terrein van de Grote Beek, de
Wielwaal en het BIC zou moeten omvatten. Wij hebben geen zicht op wat er op de Wielewaal
gebeurt. Er verschijnen daar steeds meer hekken. De eigenaar wil het gebied op termijn
(in delen?) verkopen.

Het plan is dat het Brainport Innovation Campus (BIC) buiten de Ecologische hoofdstructuur
(EHS) bouwt, maar een klein stukje ook daarbinnen. Daarvoor wordt dan gecompenseerd in
Woensel-Noord. B & W willen daarom de begrenzing van de EHS wijzigen. Er is een voorlichtingsbijeenkomst
geweest, maar daarvoor waren het Trefpunt, noch wij uitgenodigd. Trefpunt
Groen en ook wij zijn tegen de wijziging van de EHS. Die EHS is er niet voor niets. Wij
kunnen voor 23 september een zienswijze indienen, maar trefpunt Groen kan daarna, indien
gewenst, niet in beroep gaan. Wij kunnen dat wel en zullen dat dan ook in overleg met Trefpunt
Groen doen. De politiek moet over deze zaak nog eens goed nadenken. Het BIC kan
ook elders worden gebouwd. Meer naar het noorden is ruimte genoeg.

BIC (Brainport Industries Campus) betreft inmiddels niet alleen de ontwikkeling van het
industriegebied, maar ook van een groter gebied met Wielewaal, sportvelden, fruittuin enz.
tot de grens van Oirschot toe. In deze zg. Groene Corridor is al veel gekapt, soms in het
kader van de Boswet met provinciale vergunning, zonder dat de gemeente hier kennis van
had