Er is een feestelijke overdracht geweest van het Campinaterrein. Wij zijn voorlopig positief gestemd.

Campina heeft de keuze gemaakt voor het plan ‘Melkfabriek’. Aan ons is gevraagd of wij als ‘buurtcomité’ willen fungeren, maar dat hebben wij afgewezen. Wij blijven wel betrokken bij verdere uitwerking.

Voor wat betreft het Campinatterrein is nu wachten op een besluit van Campina.

In een bijeenkomst met de gemeente en 2 ontwikkelaars zijn visies / globale plannen getoond: de ene onder de titel ”Stroom”, de tweede onder de werktitel “Melkfabriek”. In die bijeenkomst, die door buurtbewoners en betrokkenen werd bijgewoond, werd unaniem de voorkeur uitgesproken voor het plan “Melkfabriek”. Dit plan integreert de bestaande fabrieksgebouwen en voorziet in veel groen. Ook het kanaal wordt in de plannen betrokken (vlonder, watersport etc.) Let wel: dit wordt een organische ontwikkeling, (zoals op Strijp S) en panden die nu nog in het plan worden opgenomen, kunnen na verloop van tijd toch worden afgebroken, omdat er problemen ontstaan zoals bijvoorbeeld geluidshinder, industrie aan de overkant van het kanaal of de DAF. Ook de fijnstof van de Rondweg kan een probleem worden.

Binnenkort (19 juni) worden de plannen voor het terrein gepresenteerd. Op 10 juli moet er dan een definitieve keuze worden gemaakt.

Campina merkt drie panden aan als monumentaal. Er is vooroverleg geweest over de procedure. Inspraak lijkt echter een “wassen neus”. Campina zal zijn drie voorkeursprojecten aan de groep tonen. Daar mogen wij (de groep met buurtbewoners en belangenverenigingen) er dan één van kiezen. Als dat niet tot een uniform advies leidt, zal de gemeente zijn voorkeur uitspreken.

Wij zijn ook uitgenodigd om met maximaal twee personen te komen kijken op het Campinaterrein. Campina wil het gebied zelf ontwikkelen. Er blijft veel staan. Het rapport Ontwikkelkader Kanaalzone-Campinaterrein staat op de gemeentelijke website.

Raadsvoorstel Vaststellen ontwikkelkader Kanaalzone-Campinaterrein

Raadsvoorstel Vaststellen ontwikkelkader Kanaalzone-Campinaterrein