Beantwoording raadsvragen M.A. Schreurs m.b.t. oorlogsmonument Carasso op Strijp S

Beantwoording raadsvragen M.A. Schreurs m.b.t. oorlogsmonument Carasso op Strijp S

vragen werkgroep Strijp S aan bestuur Henri van Abbe Stichting m.b.t. evaluatie Strijp S

vragen werkgroep Strijp S aan bestuur Henri van Abbe Stichting m.b.t. evaluatie Strijp S

Evaluatie Strijp S

Evaluatie Strijp S

Ingekomen raadsvragen M.A. Schreurs m.b.t. oorlogsmonument Carasso op Strijp S

Ingekomen raadsvragen M.A. Schreurs m.b.t. oorlogsmonument Carasso op Strijp S

Op Strijp wordt veel gebouwd. Er zijn vier vergunningen afgegeven, maar de kwaliteit wordt minder.

De werkgroep heeft met. A. Beerrnink van Strijp Beheer gesproken over de verkeersverbindingen. Allereerst over de PSV-laan, onderdeel van de verbinding van de stad met Strijp-S. De verblijfskwaliteit kan worden verbeterd door veel groen aan te brengen. Daarbij kan worden gedacht aan bomenrijen, maar ook aan groen bij en aan de nieuwe gebouwen. De muur tegen de spoordijk is van ProRail, maar de gemeente is verantwoordelijk voor het onderhoud.
Wij hebben geen problemen meer met de loopbrug van Haasje-over.
De verbinding tussen Strijp-S en Strijp-T moet worden verbeterd. Het zou mooi zijn als het Bultje kon worden verlengd.
Er is op verzoek van Goevaers met anderen gebrainstormd over het Glaslab. Dat moet een belangrijk gebouw worden aan de andere zijde van Strijp-T.

Samen met enkele ambtenaren is een fietstocht over Strijp S en T gemaakt om de verkeerssituatie te ervaren. Wij zullen daar een nota over schrijven.
“Haasje over” wordt noch door de werkgroep Strijp S/T, noch door de werkgroep monumenten als een bedreiging voor de monumenten ervaren.

Er wordt met de gemeente een afspraak gemaakt voor een gesprek over de verkeersafwikkeling.
Op Strijp S zijn drie plannen vergevorderd: de Tuintoren van Trudo, Haasje-Over en twee panden in de spoorzone.