Op Strijp-S zijn weer bouwvergunningen verleend voor 3 nieuw te bouwen volumes.

Er worden op het terrein nog vier nieuwe gebouwen gezet en er wordt oplossing gezocht voor het parkeren.
Het is onduidelijk of het Chinese paviljoen nog doorgaat.
De verkeerssituatie rond het Bultje en de toegang naar Strijp T is gevaarljk. Er moet voor het hele Strijp-STR een goed verkeerscirculatieplan komen. De dominantie van de gemeentelijk afdeling Verkeer is hinderlijk.

Van A. Beernink vernamen wij, dat er plannen zijn het Strijps Bultje te verlagen om een betere verbinding tussen Strijp- S en T te krijgen. Verder zouden er twee doorgangen onder de spoorlijn moeten komen. Een eventueel vergroot Gloeilampplantsoen tussen Strijp T en Strijp S zou een verbinding moeten krijgen.
Wij zijn tegen een hoogbouw tussen Glaspoort en spoorlijn.
Het laatste stukje van de glasfabriek ligt binnen de rooilijn van de Torenallee.

Wij zijn te laat betrokken bij de hoogbouw van Meijer. De toren wordt hoger dan St. Lucas. Met die van SDK en Trudo komen er in totaal vier hoge gebouwen, aflopend naar de Kastanjelaan. Ook hier zijn we voorlopig gematigd positief.

Wij hebben onze zienswijze gegeven op het bestemmingsplan van Strijp S. Er is overleg geweest met Strijp Park Beheer. Het oude deel van gebouw SX wordt als ‘karakteristiek’ opgenomen. Het blijkt niet mogelijk om in dit bestemmingsplan relaties te leggen met Strijp T en Strijp R. Op Strijp S lopen drie voorstellen voor woontorens, waarvan twee aan het spoor. Over de derde toren bij het NatLab (Meijer) is nog niet eerder gesproken en staat nu op de verbeelding van het bestemmingsplan. De grond werd al in 2016 verkocht. Hier verrijst gebouw F met 220 woningen. St. Trudo gaat drie gebouwen optrekken, waaronder een toren in het groen bij de samenkomst van Kastanjelaan en Iepenlaan.

Er is een bouwaanvraag ingediend voor drie bouwprojecten, direct naast het spoor. Het bestemmingsplan is inmiddels gepresenteerd. Bij het laatste overleg bleek Toon de Koning niet te spreken over onze opmerkingen over het plan voor toren Nico.
Trudo heeft plannen toegelicht voor de bouw van woningen boven de skatehal. Deze bouw heeft consequenties voor het Ketelhuisplein. Trudo wil ook een ‘groene’ toren bouwen, maar de locatie daarvan is nog niet duidelijk. Dat groen slaat op de aankleding met natuurlijk groen.

Er is een bouwaanvraag ingediend voor 3 bouwprojecten, direct langs het spoor.

Voor Strijp-S is een zienswijze naar de gemeente gestuurd.

De werkgroep Strijp S heeft een zienswijze ingediend. Daarin staat onder andere: de driehoek Veemgebouw, Klokgebouw en Hoge Rug moet beeldbepalend blijven. Het begrip “karakteristiek” is niet uitgewerkt. Door verdichting van de bebouwing zal er maar weinig ruimte overblijven voor evenementen.
Er zijn plannen om de verbinding tussen Strijp S en Strijp T te verbeteren door de aanleg van een groenzone. Over een eventuele verhoging/verlenging van het Strijps Bultje wordt nagedacht.