De werkgroep Strijp S heeft een zienswijze ingediend. Daarin staat onder andere: de driehoek Veemgebouw, Klokgebouw en Hoge Rug moet beeldbepalend blijven. Het begrip “karakteristiek” is niet uitgewerkt. Door verdichting van de bebouwing zal er maar weinig ruimte overblijven voor evenementen.
Er zijn plannen om de verbinding tussen Strijp S en Strijp T te verbeteren door de aanleg van een groenzone. Over een eventuele verhoging/verlenging van het Strijps Bultje wordt nagedacht.

Wij kregen het bestemmingsplan Strijp S ter beoordeling in de voorfase, maar met slechts een week om te reageren.
We hebben een voorlopige reactie gestuurd. Het plan komt 11 juli in de raad.
Er is een uitnodiging gekomen van Strijp Park Beheer over de bouwplannen. Daarvoor is
o.m. ook TGE uitgenodigd.

Brief aan SDK m.b.t. woontoren op Strijp S

Brief aan SDK m.b.t. woontoren op Strijp S

Volgens J. Roijmans ziet het geplande gebouw Nico er anders uit dan het krantenartikel
suggereert. Hij zal uitleg geven. Is het gebouw niet te hoog gezien de nabije ligging van het
vliegveld?
Er bestaat een plan voor de herbouw van de portiersloge.

plaatsing stootblok op Strijp S (17-02-2017)

Plaatsing stootblok op Strijp S

Het stootblok is op komst.

De werkgroep wil discussiëren over de vele plannen voor hoogbouw in de stad o.m. n.a.v.
het nieuwe plan voor de 100 meter hoge “Nico” op Strijp S. Wat zijn de consequenties van al
deze plannen?

In de eerste helft van februari komt het stootblok gereed!