Op zaterdag 22 oktober wordt het Glaspoortmonument onthuld. Samenkomst in het Centre
Court Café (Torenallee 3) op Strijp S om 10 uur.
Het monument voor de glaspoort wordt binnenkort geplaatst.

Het Glaspoortmonument wordt op 22 oktober a.s. onthuld op een grasveldje op de hoek van
de PSV-laan en de Glaslaan.
Het Stootblokproject zal in een van de komende maanden worden afgerond.

Van twee oude stootblokken wordt een nieuwe samengesteld, die met een paar meter rails
geplaatst zal worden op de hoek van de Torenallee bij het Veemgebouw, ongeveer op de
plaats waar vroeger ook een stootblok stond.
Het Glaspoortproject loopt uitstekend, inclusief de samenwerking met de gemeente. Het monument
wordt geplaatst op de PSV-laan, bij de bushalte die inmiddels al Glaspoort heet.

De Glaspoort aan de PSV-laan vordert en wordt voor de bouwvergunning als straatmeubilair
beschouwd.
Er wordt gewerkt aan het stootblok, dat zal worden samengesteld uit delen van twee oude
blokken.

Voorgesteld wordt om tegels te leggen op Strijp S. Gedacht wordt aan bv. een uitleg bij het
stootblok en bij het monument Glaspoort. Hierover is overleg nodig met J. Rooijmans.
Het stootblok krijgt met een stuk rails een plaats in de middenberm van de Torenallee
nabij het Veemgebouw. Voor de uitvoering is een gemeentelijke projectleider benoemd.
Tijdens de Designweek zal het Glaspoort-monument worden onthuld/geopend. Dit komt aan
de PSV-laan.
Trudo verplaatst zijn kantoor naar het Klokgebouw.

Goevaers geeft ons een stootblok geschonken en zal ook voor plaatsing zorgen. J. Rooymans
moet bekijken waar het Glaspoort-monument geplaatst kan worden. Opening zal in de
Dutch Designweek plaats vinden.
Trudo wil in de Hoge Rug de bestemming kantoren en industrie wijzigen in woningen. Het is
de bedoeling dat achter de Hoge Rug een woontoren wordt opgetrokken.

Er is gesproken met Van Aken over het Chinees Paviljoen. De bouwplaats ligt al vast . Alleen
kan nog worden gesproken over het uiterlijk. Achter de architectuur blijkt een hele filosofie
schuil te gaan, die het gebouw boeiend maakt, maar aan de toeschouwer wel verteld moet
worden. Het ontwerp komt uit China. Van Aken vertaalt dat in feite alleen om het te laten
beantwoorden aan de wettelijke eisen.

De projectgroep Ruimtelijke Kwaliteit neemt contact op met Van Aken Architecten over het
Chinees paviljoen op Strijp S. Naar aanleiding van de gerezen kritiek zullen wij meedenken
over een oplossing.
Het project Glaspoort vordert. Er zijn bedragen toegezegd, de gemeente werkt mee en een
gesprek met Philips was positief. Het zou mooi zijn ook de gewone Eindhovenaar in te kunnen
schakelen voor een bijdrage.

We hebben bereikt dat de bushalte aan de Glaslaan binnenkort Glaspooort zal gaan heten.

Er zijn twee ontwerpen voor de “glaspoort”, waarvan één erg kostbaar is. Lucas gaat trekken
aan de realisatie van de uiteindelijke keuze.
Het Veemgebouw opent op 15 oktober.