Er zal een inventarisatie worden gemaakt van ornamenten, beelden enz. die weer kunnen  worden teruggeplaatst. Hierover zal worden gesproken met Adriaan Geuze.

Een onderzoek heeft uitgewezen dat onder studenten van Fontys en TU/e veel belangstelling bestaat voor het wonen op Strijp-S. Van de geschiedenis van het terrein hebben zij echter geen kaas gegeten.
Philips zal in de toekomst nadrukkelijker aanwezig zijn. Er komt weer een “Glaspoort”.

Coenen en Adriaan Geuze hebben ingestemd met het slopen van de verbindingen tussen het SAN-gebouw en het Veemgebouw. Dat zal ten koste van de bestaande monumentale architectuur gaan.
De Henri van Abbe Stichting maakt zich zorgen over het uiterlijk dat Strijp-S gaat krijgen. Veel nieuwbouw, maar de aanwezigheid van Philips wordt hier gemist. Dit kan worden opgelost door bijvoorbeeld het Poème Electronique, het standbeeld van Frits Philips en het oorlogsmonument te verplaatsen naar de ingang van het terrein.

Wij zijn tevreden over de uitvoering van het plan het gebied te vergroenen. Het is nodig informatie te vergaren over de werkzaamheden bij de Hoge Rug. Het plan wordt gelanceerd de volgende keer bijeen te komen op Strijp-S.

Overleg met de gemeente heeft de volgende info opgeleverd: -Remy Wartels van de gemeente zal de regie van de ontwikkelingen op Strijp-S voeren na het vertrek van Herman van Herwaarden. De hoop is dan, dat de gemeente zich zeer actief zal bezig houden met de toekomstige ontwikkelingen.
Voor groen op Strijp-S wordt nu gezorgd door aanvoer van een aantal platanen.

Er wordt door ons geklaagd over het welstandtoezicht op Strijp-S. Er is sprake van het stucen van een deel van de betonwand van de Hoge Rug. Ook blijkt de machinekamer zonder vergunning ‘tijdelijk’ te worden verbouwd, waarbij wanden worden gesloopt.

Er bestaan plannen voor de bouw van woningen in de omgeving van het Natlab. De voorzitter zal contact opnemen met de heer Van Herwaarden van de gemeente.

De Raad lijkt weinig interesse te tonen voor het gebeuren op Strijp-S. KWS beperkt er zich hoofdzakelijk tot bouwrijp maken van gronden. Niemand lijkt initiatieven te nemen voor de ontwikkelingen die aanvankelijk beoogd waren. Onze werkgroep wil het voortouw nemen om te komen tot meer actie in het gebied.

Twee jaar geleden zijn er plannen gemaakt voor het Veemgebouw. Die kunnen niet worden uitgevoerd, omdat onlangs bleek dat de gemeente het bestemmingsplan nog niet heeft aangepast. Het is de vraag of er meer van dergelijke verrassingen te verwachten zijn.

Op Strijp S is een chronisch gebrek aan groen. H. Scholte heeft een groenplan gemaakt, dat nu wordt getoetst. Binnenkort heeft de projectgroep een gesprek met hem.