Tijdens de ontmoeting met de heer Krzeszewski, directeur DSOB, werden enkele actuele zaken aan de orde gesteld, zoals de ontwikkelingen op Strijp-S. Onze inbreng hierbij wordt zeker gewaardeerd. Verwacht wordt, dat wij een serieuze gesprekspartner zijn. Op Srijp-S kunnen wij kennis inbrengen – die nu vaak ontbreekt – over Eindhoven in het algemeen en Philips in het bijzonder.

Enkele leden van onze stichting hebben een bezoek gebracht aan Adriaan Geuze. Geuze staat helemaal achter onze ideeën. Een verschil met onze opzet is dat hij wil beginnen op Strijp-S en de Philipsboulevard van daaruit wil doortrekken naar het 18 Septemberplein. Zijn bemoeienis houdt op bij de Lichttoren. Het 18 Septemberplein is een zaak van Fuksas.

Strijp-S krijgt van de politiek alle voorrang. Het is dringend tijd om met A. Geuze te gaan praten. Belangrijk voor de toekomstige ontwikkelingen is het juist vastgestelde bestuursprogramma. Dat is te bekijken via internet.