Gloeilampplantsoen is verkocht

Gloeilampplantsoen is verkocht

Geïnteresseerden wordt gevraagd wie de presentatie van P. Goevaers over de plannen met gebouw TY ( Glaslab ) wenst bij te wonen op 22 maart om 9.00 uur.

De werkgroep heeft met. A. Beerrnink van Strijp Beheer gesproken over de verkeersverbindingen. Allereerst over de PSV-laan, onderdeel van de verbinding van de stad met Strijp-S. De verblijfskwaliteit kan worden verbeterd door veel groen aan te brengen. Daarbij kan worden gedacht aan bomenrijen, maar ook aan groen bij en aan de nieuwe gebouwen. De muur tegen de spoordijk is van ProRail, maar de gemeente is verantwoordelijk voor het onderhoud.
Wij hebben geen problemen meer met de loopbrug van Haasje-over.
De verbinding tussen Strijp-S en Strijp-T moet worden verbeterd. Het zou mooi zijn als het Bultje kon worden verlengd.
Er is op verzoek van Goevaers met anderen gebrainstormd over het Glaslab. Dat moet een belangrijk gebouw worden aan de andere zijde van Strijp-T.

Er komt een gesprek met Goevaers over het Glaslab en de historie op Strijp-T.
Samen met enkele ambtenaren is een fietstocht over Strijp S en T gemaakt om de verkeerssituatie te ervaren. Wij zullen daar een nota over schrijven.

Er wordt met de gemeente een afspraak gemaakt voor een gesprek over de verkeersafwikkeling.
Op Strijp S zijn drie plannen vergevorderd: de Tuintoren van Trudo, Haasje-Over en twee panden in de spoorzone.

Op Strijp-T wordt in opdracht van Goevaers een cultuurhistorisch onderzoek ingesteld, dit i.v.m. een nieuw bestemmingsplan. Er is in 2006 op verzoek van Amvest al een bouwhistorisch onderzoek gedaan door Jan van der Hoeve, bouwhistoricus uit Utrecht.
De eigenaar van het Gloeilampenplantsoen gaat bij de rechtbank in hoger beroep.

Samen met Goevaers hebben wij een spoorwagon geplaatst bij gebouw TQ aan de Achtseweg-Zuid. Er komt nog een tweede en een loc.
Goevaers zoekt foto’s van producten die in TQ zijn geproduceerd. De transformatie van gebouw verloopt goed. Hij zal dan met Philips Archives (High Tech Campus 5) moeten overleggen.
Smurfit-Kappa vertrekt voorlopig nog niet uit de “Kathedraal”.

Plaatsing goederenwagon op Strijp T

Antwoord op raadsvragen D66 m.b.t. herstel Gloeilampplantsoen

Antwoord op raadsvragen D66 m.b.t. Gloeilampplantsoen