Raadsvragen D66 m.b.t. herstel Gloeilampplantsoen

Raadsvragen D66 m.b.t. herstel Gloeilampplantsoen

Van A. Beernink vernamen wij, dat er plannen zijn het Strijps Bultje te verlagen om een betere verbinding tussen Strijp- S en T te krijgen. Verder zouden er twee doorgangen onder de spoorlijn moeten komen. Een eventueel vergroot Gloeilampplantsoen tussen Strijp T en Strijp S zou een verbinding moeten krijgen.
Wij zijn tegen een hoogbouw tussen Glaspoort en spoorlijn.
Het laatste stukje van de glasfabriek ligt binnen de rooilijn van de Torenallee.

Er is een gesprek geweest met Bob Goevaers over het bedrijvengebouw TQ. Hij staat positief tegenover onze wens om de naam van Philips op het pand te handhaven, maar Philips wil daar absoluut niet aan meewerken.

De eigenaar van het Gloeilampplantsoen heeft een aanklacht ingediend tegen de gemeente Einhoven en tegen Joop van Hout, de coördinator van Trefpunt Groen.

Bob Goevaers is actief met bedrijvengebouw TQ. Het plan van Piet Goevaers om de wegen aan de gemeente over te dragen gaat niet door. Het blijft particulier terrein en dit zal ’s avonds worden afgesloten.
Het Gloeilampenplantsoen in Strijp blijft definitief groen.

Het bestemmingsplan voor het Gloeilampplantsoen is in de raad geweest, die bepaald heeft dat het gebied groen moet blijven.

We wachten op het bestemmingsplan voor het Gloeilampplantsoen.

Meegedeeld wordt, dat het Openbaar Ministerie niet tot vervolging van de eigenaar van het Gloeilampplantsoen zal leiden wegens gebrek aan kennis. De bestemming is (en blijft?) groen.
Er zijn plannen om de verbinding tussen Strijp S en Strijp T te verbeteren door de aanleg van een groenzone. Over een eventuele verhoging/verlenging van het Strijps Bultje wordt nagedacht.

Tegen de eigenaar van het Gloeilampplantsoen is aangifte gedaan wegens een economisch
delict. Ook TGE en de gemeente hebben aangifte gedaan.