Aanpak overtredingen in Gloeilampplantsoen

Aanpak overtredingen in Gloeilampplantsoen

Wij gaan aangifte doen tegen de eigenaar van het Gloeilampenplantsoen, omdat hij volgens
bepalingen in de Natuurbeschermingswet schuldig is aan het begaan van economische delicten.

De buurman van het Gloeilampenplantsoen is graag bereid dat over te nemen, maar niet
voor de prijs die de huidige eigenaar ervoor wil hebben.
De energiecentrale wordt momenteel verbouwd. De resultaten zien er voorlopig goed uit.

De gemeente overweegt om eigendom en beheer van de wegen op Strijp T over te nemen.

De projectgroep heeft een bezoek gebracht aan het pompgebouw en heeft veel respect voor
wat er gedaan is. Er volgt nog een gesprek met de architect.
Voor wat betreft het Gloeilampplantsoen is het afwachten hoe de gemeente zal reageren op
de verwoesting die door de eigenaar op het terrein is aangericht voordat het ‘opschonen’
werd gestaakt.
Er is nog geen overeenstemming tussen Goevaers en de gemeente over het parkeren bij
gebouw TQ, noch over de algemene toegankelijkheid van de omgeving.

De ontwikkeling op Strijp T loopt goed, mede dank zij supervisor Adriaan Geuze. Er wordt getracht zo min mogelijk te slopen.
Het is niet de bedoeling dat de weg door Stijp T een doorgaande weg naar de Achtseweg wordt. Die verbinding dient alleen voor bestemmingsverkeer.
Goevaerts wil het Gloeilampenplantsoen meer bij de plannen betrekken. De gemeente schrijft de eigenaar van het Gloeilampenplantsoen aan het opgetrokken bouwwerk weg te halen.

De ontwikkeling van het Gloeilampenplantsoen moet in relatie staan tot Strijp T. Wij verzetten ons tegen de bouwplannen van de eigenaar.