Er zijn plannen om voor het gebied Strijp T een uitgang te maken naast de Zweedse woningen
een de Bezuidenhoutseweg. Daartegen zullen wij geen bezwaar hebben, als de bomenkap
maar zeer beperkt blijft.

A. van Berlo heeft plannen met de energiecentrale. Het gebouw is in feite nooit helemaal
gereedgekomen en hij wil het nu afmaken met enkele aanbouwen. Besloten wordt om hem
met zijn architect uit te nodigen om het plan toe te lichten. Aan hem zal het worden overgelaten
of ook de eigenaar van het pand wordt uitgenodigd.

De gemeente heeft de nieuwe eigenaar van het Gloeilampplantsoen duidelijk gemaakt dat hier niet gebouwd mag worden.

Het is nog niet bekend wie de eigenaar van het Gloeilampenplantsoen is; de inschrijving bij het kadaster heeft nog niet plaatsgevonden.

Het Gloeilampenplantsoen op Strijp T is verkocht. De koper is nog onbekend. Let op: Volgens het bestemmingsplan is dit industriegebied.

Als het gloeilampenplantsoen (Strijp T) verkocht wordt, gaat onze voorkeur uit naar de gemeente als koper.

Het plan voor de biocentrale is door de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit afgewezen. Men valt nu terug op een eerder plan waarmee wij konden instemmen.

Wij  hebben onze bezwaren tegen de biocentrale op Strijp T ingetrokken, omdat de bouwplannen volledig worden herzien en een ander terrein zal worden bebouwd.

Bij een rondleiding op Strijp T bleek ten overvloede dat Goevaers hart heeft voor monumenten.

Onze bezwaren tegen de ligging van de biocentrale op Strijp T worden ingetrokken, omdat de alternatieven slechter zijn voor de monumentale energiecentrale.