Achter de energiecentrale op Strijp T wordt een bio-centrale gebouwd. De tekeningen liggen ter inzage, maar de gemeentelijke dienst slaagt er niet in die tevoorschijn te toveren. We bekijken of een klacht kan worden ingediend tegen de wijze waarop de inzage-procedure onmogelijk wordt gemaakt.

De bestaande bebouwing zal voorlopig zoveel mogelijk worden gehandhaafd. Ook is het de bedoeling het industrieel karakter van het gebied te handhaven.

De projectgroep zal een gesprek met Piet Goevaers jr. beleggen om informatie te krijgen over hun plannen en van onze kant informatie te geven over de gebouwen op Strijp T.
De Essentcentrale blijft eigendom van de gemeente Eindhoven. Ad van Berlo zou dit gebouw graag willen aankopen.

Onze inventarisatie van Strijp T is volgende maand gereed.

In de energiecentrale op Strijp R blijkt al veel van het interieur te zijn gesloopt.

De vraag wordt gesteld, of de Essent-energiecentrale een gemeentelijk of Rijksmonument zou zijn. Bij navraag (een week na deze vergadering) blijkt, dat er nog geen sprake is van enige bescherming.

De centrale wordt binnenkort ontdaan van het asbest. Het pand is voorgedragen voor de monumentenlijst.

Op verzoek van de gemeente wordt een beschrijving van de Centrale op Strijp-T gemaakt. De Stichting Bescherming Wederopbouw Erfgoed Eindhoven wil de Centrale aanmelden voor de monumentenlijst.

Als businesscase van de op te richten NV Stadsherstel zijn nu 2 panden voorgedragen: de pastorie van de Steentjeskerk en de Essentcentrale op Strijp R. Aan HvA is gevraagd om na te gaan hoe de gebouwen kunnen worden herbestemd. Een beschrijving van de Essentcentrale zal gemaakt worden.

De Stichting Wederopbouwerfgoed Eindhoven heeft bescherming aangevraagd voor de Centrale op Strijp T.