De cultuurhistorische waardenkaart is vrij voor inspraak.