Het ligt in de bedoeling een kiezel-betonstenen gebouw aan de Paradijslaan met steenstrips te bekleden. Stichting Wederopbouw maakt een inventarisatie van dergelijke panden in Eindhoven. Voorbeelden van dergelijke typische bouw lijken schaars en daar moeten we zuinig op zijn.

Voor Kleine Berg 49-51 is een vergunning verleend. Een van de panden krijgt een onderdoorgang naar het achterterrein.

Het plan Kleine Berg 49-51 gaat door met een doorbraak waardoor het project betaalbaar wordt.

Raadsvragen GroenLinks m.b.t. De Bergen

Raadsvragen GroenLinks m.b.t. De Bergen

Raadsvragen D66 m.b.t. De Bergen

Raadsvragen D66 m.b.t. De Bergen

Grote Berg 23, een pand van ca. 1750, wordt gerenoveerd, waarbij o.m. een later verhoogde vloer weer wordt verlaagd. Bureau Hüsken heeft opdracht gehad om het verlagen van de vloer bouwhistorische te begeleiden en om een rapport op te stellen waarin de bouw- en cultuurhistorische waarde wordt aangegeven.
Kleine Berg 49-51. Het pand 49 (van ca. 1884) wordt gerenoveerd, terwijl achter het pand enkele appartementen worden gebouwd. Het pand 51 wil de eigenaar afbreken om er een onderdoorgang te realiseren. Er is overleg geweest met eigenaar Wildenberg. Wij adviseren o.m. een toegang via de achterzijde.

In Grote Berg 23 wordt de hooggelegen vloer gesloopt. Onder het pand zou zich een kelder
uit ca 1750 bevonden. Nico Arts is hiervan op de hoogte gebracht. Bureau Hüsken en zoon
zal bij de werkzaamheden een oogje in het zeil houden.

Antwoord op raadsvragen VVD m.b.t. panden Willemstraat 21-23

Antwoord op raadsvragen VVD m.b.t. panden Willemstraat 21-23