Raadsvragen VVD m.b.t. panden Willemstraat 21-23

Raadsvragen VVD m.b.t. panden Willemstraat 21-23

Er is door de gemeente beloofd dat de vernielde vloer van het pand Van der
Schoot aan de Kleine Berg zal worden hersteld.

Het werk aan het Van der Schootpand is weer hervat. De vloer zou worden teruggebracht.

Bij het Rijksmonument pand Van der Schoot op de Kleine Berg is de vloer gesloopt, waarna
de gemeente de werkzaamheden heeft stilgelegd. Wij hebben een brief gezonden aan de
Rijksdienst met vragen over deze verbouwing.

De letters die lange tijd tegen de gevel van het Van-der-Schootpand aan de Kleine Berg bevestigd waren, zijn verwijderd en vervangen door soortgelijke letters van een nieuwe reclame (De Kapper). Nu zijn deze letters weer verdwenen. Waar zijn de oorspronkelijke letters? Op de gemeentewerf? De Projectgroep zal dit navragen.

De plannen voor een hotel zijn van de baan. Op het binnenterrein zal een stadstuin worden ingericht.

We blijven onze oren en ogen gebruiken.

Luciferterrein: Ontwikkelaar heeft plannen gemaakt in overleg met een overleggroep. Laatste bijeenkomst is echter eenzijdig afgezegd. Probleem: de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit was van mening dat de nieuwbouw op het Luciferterrein moest contrasteren (robuuster en fabrieks-achtiger) met de bestaande omliggende bebouwing. Commissie houdt zich niet aan de bestemmingsplannen en de ontwikkelingsvisie. Schreurs is op de hoogte. Bewoners vinden de laatste plannen foeilelijk. Wij zullen hen steunen in hun protest.
Kleine Berg 45 wordt verbouwd, in de gaten houden.

Het bestemmingsplan is gereed en heeft ter inzage gelegen.

Het bestemmingsplan is in concept gereed. Er zijn meer bestemmingsplannen op komst (zoals de Rochusbuurt).