Het 18 Septemberplein is verder aangetast door het plotseling verschijnen van “de druppel”. Banieren mogen niet tegen het gebouw worden bevestigd, maar zo’n “druppel” recht voor het monument kan blijkbaar geen kwaad. Een en ander schijnt te zijn gebeurd op verzoek van Trudo.  De Commissie voor de Ruimtelijke Kwaliteit schijnt geen bezwaar te hebben gehad. Wij worden hier zo langzamerhand moedeloos van.

Project is afgerond; iedereen is tevreden.

De vraagt rijst of de GMC inderdaad akkoord is gegaan met de plotseling in de pers verschenen zwarte aanbouw aan de Lichttoren. Besloten wordt het verslag op te vragen.