In verband met de mogelijke aanleg van een ruit is het de vraag of Bokt nog moet worden beschermd. Er is weinig monumentaals meer aan de bouwwerken te herkennen. Toch leeft ook de gedachte dat het groen bescherming waard is. De werkgroep monumenten heeft dus geen eenduidige mening.

Bij de nieuwe plannen voor de Ruit kunnen de boerderijen op Bokt blijven bestaan.

Als de gemeenten zich terugtrekken, is er niet voldoende geld om de ‘Ruit’ aan te leggen. Dit zal dan voor Eindhoven positief uitvallen voor het landelijke gebied Bokt.

Als de plannen voor de Ruit doorgaan, wordt Bokt doorsneden door de weg. De waarde van het buitengebied is daarmee zo goed als verdwenen. Eindhoven en Son zijn tegen de loop van het geplande tracé.