Aan de Tongelresestraat zijn nieuwbouwplannen ingediend om twee woningen te slopen en op die plaats een nieuw appartementencomplex te bouwen. Maar wij zijn niet gelukkig met de nieuwbouwplannen die de gemeentelijke commissie Ruimtelijke Kwaliteit heeft geadviseerd. Na overleg met de architecten zal door hen een alternatief plan worden voorgesteld, waarmee wij geen problemen hebben.
De studie naar drie radialen is afgesloten. Het plan bestaat het resultaat te presenteren aan de leden van de gemeenteraad. De vergadering stelt voor om dan ook de leden van de gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Kwaliteit uit te nodigen, die nog steeds actief is. De radialen krijgen straks een aparte status in de welstandsnota. Er zal contact opgenomen worden met de fracties en er zal een gesprek geëntameerd worden met de commissie R.K.

De voorzitter van de Stichting Bescherming Wederopbouwerfgoed Eindhoven heeft een presentatie verzorgd voor de ambtenaren van Stedenbouw. Dat is goed is overgekomen. Hij had de nadruk gelegd op de vraag waar de problemen liggen bij de ontwikkeling (eigenaar, bestemmingsplan, architect). Het blijkt voor de gemeente moeilijk om criteria te ontwikkelen waaraan de ingediende plannen moeten voldoen. De SBWEE wil ook een presentatie verzorgen voor de raad.

Het ligt in de bedoeling dat de projectgroep voor politiek en ambtenaren een presentatie zal verzorgen over de radialen.

Er is een brief uitgegaan naar B&W en de Raad waarin informatie wordt gegeven over de problematiek en de eventuele adviezen met betrekking tot de Eindhovense radialen.

P. Beekman verzorgt namens de projectgroep Wederopbouwarchitectuur een proefpresentatie over het verloederen van de Eindhovense radialen. Dit gebeurt aan de hand van drie voorbeelden: Hoogstraat, Leenderweg en Tongelresestraat. Duidelijk is dat het welstandtoezicht in de loop van de tijd heeft gefaald. Te veel is naar het object en te weinig naar de omgeving gekeken. Verder is de oorzaak ook te zoeken in de bestemmingsplannen en niet in het laatst bij de architecten (en hun opdrachtgevers).

De gemeente werkt een radialenplan uit. Dat zal gevolgen hebben voor onze projectgroep radialen, die zich voornamelijk richt op de Hoogstraat, Tongelresestraat en Leenderweg. De commissie zal op 21 november voor ons bestuur een presentatie verzorgen.Voor deze presentatie zullen ook enkele ambtenaren worden uitgenodigd. Het ligt in de bedoeling op een zondagmiddag in mei een presentatie te verzorgen in het Regionaal Historisch Centrum. Tegen die tijd heeft de gemeente ook haar plan gepresenteerd. Een probleem voor ons is intussen nog wel, dat wij moeten gaan betalen voor inzage in gemeentelijke stukken.

Voor onderzoek naar het fenomeen “radialen” is veel archiefonderzoek nodig. Een vaste medewerker van de gemeentelijke afdeling die de bouwvergunningen beheert, is met pensioen gegaan. De aanvragen om dossiers in te kijken worden nu heel erg formeel beantwoord. Er dient nu plotseling voor betaald te worden, wat in het verleden nooit nodig was (volgens afspraak). Voorzitter Peter van den Baar zal de betrokken directeur Guus Hulshof hierover aanspreken. De bedoeling is verder dat de groep die zich met de radialen bezig houdt, in september een presentatie zal geven in de vergadering.

De leden zijn doende met een presentatie bedoeld voor gemeenteambtenaren, politie enz. Zij willen op 2 november a.s. voor ons bestuur een proefpresentatie verzorgen.

Een groepje uit de Werkgroep Openbare Ruimte doet o.l.v. Piet Beekman onderzoek naar de radialen Hoogstraat, Tongelresestraat en Leenderweg. P. Beekman heeft de projectgroep een uitgebreide mail gestuurd over de radialen. Het overleg over het onderwerp wordt half september voortgezet.

Het overleg over het onderwerp wordt half september voortgezet.
De problematiek met betrekking tot een bouwkavel naast Hoogstraat 122 blijft onveranderd. De nieuwbouw komt naast het monumentale pand te staan. Voorlopig geen acties, wel in de gaten blijven houden.