Een groepje uit de Werkgroep Openbare Ruimte doet onderzoek naar de radialen Hoogstraat, Tongelresestraat en Leenderweg. De werkgroep wacht op een uitnodiging van H. van den Oord voor een gesprek over de stadsvisie. Reconstructie Geldropseweg, Leenderweg en de Aalsterweg zou ook moeten worden meegenomen in het onderzoek.

Het project heeft een vergunning en zal worden uitgevoerd. Wij zullen de contactpersonen cq. omwonenden, die met ons contact hebben gehad, inlichten over de beëindiging van onze inspanningen. In de gaten blijven houden, dat de monumentale boom in de achtertuin blijft staan en dat de zij-/achterbouw van de villa niet wordt afgebroken. We zullen zo spoeding mogelijk contact opnemen met Wim Beelen (monumentenzaken, gemeente Eindhoven).

Plannen voor bouw van een complex van 21 woningen op het terrein van de villa. De villa zelf wordt gespaard. Bouwvergunningen zijn verleend. In de gaten houden.

Plannen voor bouw van een complex van 21 woningen op het terrein van de villa