Eindhoven gaat meedoen aan de Erfgoed-geowiki Zuid Oost Brabant, een applicatie waarmee
de geschiedenis van deze regio toegankelijk wordt gemaakt via smartphone en/of tablet
maar uiteraard ook via de PC. Op woensdag 21 juni 2017 (20 uur) geeft Ria Berkvens (regioarcheoloog
OBZOB) een presentatie in het Erfgoedhuis in Eindhoven over de toepassing
en het onderhoud van de Erfgoed-geowiki (http://www.erfgoedgeowiki.nl). Ze laat zien welke
mogelijkheden er bestaan om informatie uit te wisselen en aan te vullen. Iedere geïnteresseerde
is welkom.

Ook wordt getracht een project op te zetten waarbij via smartphone informatie kan worden
verkregen van de plek waar de gebruiker staat. Dit moet werken via een GPS-systeem. Elders
bestaat iets dergelijks al. In Eindhoven zijn in het verleden (TUe en SRE) wel projecten
opgestart om de noodzakelijke informatie te verzamelen, maar die lijken te zijn verzand. Er
zal worden gekeken wat er aan informatie verzameld is en in hoeverre die nog bruikbaar is.
Daarna zal een van onze deelnemers een presentatie geven aan de raadsfractie van het CDA.