Second opinion rijksbouwmeester Floris Alkemade m.b.t. Evoluon

Second opinion rijksbouwmeester Floris Alkemade m.b.t. Evoluon

Presentatie cultuurhistorische waardenstelling Evoluon Dr.Ir. Paul Meurs 01.09.2020

Presentatie cultuurhistorische waardenstelling Evoluon Dr.Ir. Paul Meurs 01.09.2020

Presentatie 01.09.2020 Cultuurhistorische waardenstelling Evoluon

Presentatie 01.09.2020 Cultuurhistorische waardenstelling Evoluon

Bijlage rapport Evoluon transformatiekader

Bijlage rapport Evoluon transformatiekader

A-avond raad 01.09.2020 Evoluon inleiding

A-avond raad 01.09.2020 Evoluon inleiding

Het Evoluon maakt restauratieplannen. Het ligt in de bedoeling het dak te bedekken met zonnepanelen. Er loopt een cultuurhistorisch onderzoek. Bureau Lubbers ontwerpt een park. Daarbij wordt ook het Trefpunt Groen betrokken, evenals de buurt. Daarna wordt gekeken waar bebouwing mogelijk is. Het Rijk heeft gevraagd naar de mogelijkheid om in het gebouw een designmuseum te vestigen, maar daar lijkt het gebouw ongeschikt voor.

De rapportage over de kunst in en om het Evoluon is klaar. De heer Dubbelman van Regus heeft de werkgroep (met toestemming van de heer Foolen) drie keer ontvangen. In het verslag, dat morgen naar de secretaris van de HvAS wordt gestuurd, staan twee expliciete aanbevelingen voor de toekomst van de kunst in en om het Evoluon.

De Henri van Abbestichting (met de Vrienden van het Evoluon, Trefpunt Groen en bewoners van ’t Ven) wordt op 26 maart uitgenodigd om als toehoorder aanwezig te zijn in het Evoluon
waar de gemeenteraad bijgepraat wordt over de plannen voor het Evoluon door Foolen & Reijs, gemeente en Philips. Aan de hand van luchtfoto’s werd in de werkgroep geconstateerd, dat er wel erg weinig ruimte voor bebouwing langs de randen van het Evoluonterrein is. Wij vinden dat Foolen en Reijs de op sommige punten enthousiaste reactie van ons wel erg positief in hun bidbook hebben opgenomen terwijl onze bedenkingen en vraagtekens niet benoemd worden. Wij vrezen dat we op deze manier in een fuik lopen en dat we eigenlijk nu alsnog duidelijk onze bedenkingen moeten uiten in een schriftelijke reactie. Daarover vond een uitgebreide discussie plaats.

De bevindingen die aan de drie partijen zijn gezonden met betrekking tot het Evoluon moeten nog naar de gemeenteraad worden gezonden. Onze stichting heeft niet gemeld, enthousiast te zijn over de ingediende plannen, maar de mededelingen puur als bevindingen te beschouwen.