Het Duits kerkje is gekraakt, maar schijnt door de bewoners te worden opgeknapt. De
Clopperstichting wil dat de krakers verdwijnen.

Wethouder Van Dorst heeft toegezegd mee te werken aan een vergunning om bepaalde activiteiten in het gebouw mogelijk te maken. Gehoopt wordt dat het vandalisme zo kan worden tegengegaan.

De Nicolaas Clopperstichting heeft problemen met de gemeente. Zo wil die er niet aan meewerken dat het ‘kerkje’ op het voormalige Kamp Beatrixterrein op enigerlei manier in gebruik wordt genomen.

Het “Duitse kerkje” aan de Oirschotsedijk zal voortaan op initiatief van de Nicolaas Clopperstichting door de Stichting Ruimte worden onderhouden.

Het dak van het kerkje aan de Oirschotsedijk is nog niet hersteld.

Het Duitse kerkje aan de Oirschotsedijk heeft last gehad van looddieven. Dit zal aan de Nicolaas Clopperstichting worden gemeld.

Het “kerkje” op Beatrixoord is voor één euro door de Nicolaas Clopperstichting van de gemeente gekocht. Er moet nog een informatiebord komen met uitleg over de historie en de aanwezigheid van de vleermuizen.

De Nicolaas Clopperstichting is opgericht. Het vleermuizenkerkje op het voormalige kamp Beatrix zal op naam van de Stichting worden gezet.

Zoals het er nu uitziet, blijft het kerkje behouden. Daar zijn inmiddels nestkasten opgehangen. Ook de bunker blijft vermoedelijk bestaan. Er is nog wel een probleem met de veiligheid en het onderhoud. Mogelijk kunnen wij de gebouwen zonder de ondergrond overnemen en daar voor zorgen. Het zou aardig zijn als van de overige gebouwen de funderingen zouden blijven liggen als een herinnering aan het verleden. Het gebied zou kunnen worden overgedragen aan het Brabants Landschap of aan Natuurmonumenten.