Wooninc. is nog steeds tegen onze plannen. Er dient een nieuw bestemmingsplan te worden
gemaakt. De meeste fracties uit de gemeenteraad staan achter ons initiatief. De raad moet
beslissen.

Wooninc. is niet enthousiast over onze ideeën omdat hij vertraging vreest en wil nog niet
meewerken. Voor de uitvoering van de plannen van Wooninc is echter ook een wijziging van
het bestemmingsplan nodig. Wij kunnen dan reageren.

Van Wooninc. en Laride is nog weinig steun te verwachten voor ons idee om de ronding van
het Floraplein te completeren. Als het huidige plan niet gewijzigd wordt, duurt het vijftig jaar
voordat er een nieuwe kans komt om hier een mooie entree voor de stad te creëren.

Er is een brief uitgegaan over de plannen voor het Floraplein, waarin ervoor wordt gepleit de
noordwestelijke ronding af te maken nu daar de kans voor is. Zo kan Eindhoven hier een
aantrekkelijke entree krijgen. Besloten wordt de brief hierover ook aan de Raad sturen. Het is
zaak om op de meningsvormende vergadering hierover in te spreken.