Reactie Eindhoven Museum op mail m.b.t. afvaardiging voor werkgroep toekomst Eindhoven Museum

Reactie Eindhoven Museum op mail m.b.t. afvaardiging voor werkgroep toekomst Eindhoven Museum

Brief aan Eindhoven Museum m.b.t. afvaardiging voor werkgroep toekomst Eindhoven Museum

Brief aan Eindhoven Museum m.b.t. afvaardiging voor werkgroep toekomst Eindhoven Museum

Het Eindhoven Museum heeft bouwplannen en vraagt onze medewerking. Die wordt voorlopig op persoonlijke titel gegeven.