Reactie Eindhoven Museum op mail m.b.t. afvaardiging voor werkgroep toekomst Eindhoven Museum

Reactie Eindhoven Museum op mail m.b.t. afvaardiging voor werkgroep toekomst Eindhoven Museum

Brief aan Eindhoven Museum m.b.t. afvaardiging voor werkgroep toekomst Eindhoven Museum

Brief aan Eindhoven Museum m.b.t. afvaardiging voor werkgroep toekomst Eindhoven Museum

Het Eindhoven Museum heeft bouwplannen en vraagt onze medewerking. Die wordt voorlopig op persoonlijke titel gegeven.

Behandeling brief in raadsvergadering m.b.t. Genneper Parken

Behandeling brief in raadsvergadering m.b.t. Genneper Parken

De werkgroep Groen heeft in reactie op de plannen van de gemeente met Genneper Parken een concept-HvA-visie opgesteld. Het gaat dan vooral om de plannen van de gemeente met betrekking tot het noordelijke park ( A. Coolenlaan – Boutenslaan). De reactie van de deelnemers op deze conceptvisie is dat men zich hier goed in kan vinden. De opmerking wordt gemaakt dat er met deze visie nog geen richting naar de toekomst wordt gegeven. De voorzitter van de werkgroep Groen geeft aan dat de werkgroep deze opmerking zal verwerken in de definitieve visie voordat in het Platform Groen zal worden gepresenteerd. Belangrijk punt bij deze visie is dat de deelnemers van HvA waar dan ook naar buiten toe een (inhoudelijk) handvat hebben over hoe de stichting staat tegenover de plannen van de gemeente met Genneper Parken. Met de toezegging van deze aanpassing richting behoud in de toekomst wordt de visie door de vergadering onderschreven.