Behandeling brief in raadsvergadering m.b.t. Genneper Parken

Behandeling brief in raadsvergadering m.b.t. Genneper Parken

De werkgroep Groen heeft in reactie op de plannen van de gemeente met Genneper Parken een concept-HvA-visie opgesteld. Het gaat dan vooral om de plannen van de gemeente met betrekking tot het noordelijke park ( A. Coolenlaan – Boutenslaan). De reactie van de deelnemers op deze conceptvisie is dat men zich hier goed in kan vinden. De opmerking wordt gemaakt dat er met deze visie nog geen richting naar de toekomst wordt gegeven. De voorzitter van de werkgroep Groen geeft aan dat de werkgroep deze opmerking zal verwerken in de definitieve visie voordat in het Platform Groen zal worden gepresenteerd. Belangrijk punt bij deze visie is dat de deelnemers van HvA waar dan ook naar buiten toe een (inhoudelijk) handvat hebben over hoe de stichting staat tegenover de plannen van de gemeente met Genneper Parken. Met de toezegging van deze aanpassing richting behoud in de toekomst wordt de visie door de vergadering onderschreven.

Er is afgesproken dat de werkgroep Groen leading zal zijn v.w.b. Genneper Parken, ook als over de graanschuur of de molen wordt gepraat.

Er wordt nog steeds gesproken over het teruggeven van parkeerterrein P4 op Gennep aan de natuur, zoals meermalen beloofd is. De klankbordgroep wil dat deze belofte volledig wordt ingelost.

In Genneper Parken wordt nagedacht over het aanpassen van de P&R, plaats en grootte.
Er zouden gesprekken gaande zijn over uitbreiding van het preHistorisch Dorp op Gennep met een stadsmuseum. De verkeerstuin zou eventueel verplaatst kunnen worden naar het militair terrein aan de Oirschotse Dijk.

Het CDA wil dat wij met de wethouder spreken over het beoogde stadsmuseum.

Brief aan de gemeenteraad m.b.t. uitbreiding PreHistorisch Dorp in Genneper Parken

Brief aan de gemeenteraad m.b.t. uitbreiding PreHistorisch Dorp in Genneper Parken

De molenaar van Gennep is in beroep gegaan tegen de uitspraak van de rechter. De gemeente heeft het voorstel een mediator te benoemen afgewezen. Intussen wordt de molen door bemiddeling van de Stichting de Eindhovense Molens bemand door een vrijwillige molenaar. De molen is op woensdag-, zaterdag- en zondagmiddag geopend voor het publiek.
Bij de boerderij is een kas gebouwd. Een kapschuur is nog gepland.
Het PreHistorisch dorp denkt een deel van de Brainportmiljoenen te krijgen en wil daarvan gaan bouwen op het terrein van de rijschool. De eigenaar van de school heeft geen problemen met een verhuizing, maar wil wel een ander terrein en geld voor de bestaande bebouwing.