Er is afgesproken dat de werkgroep Groen leading zal zijn v.w.b. Genneper Parken, ook als over de graanschuur of de molen wordt gepraat.

Er wordt nog steeds gesproken over het teruggeven van parkeerterrein P4 op Gennep aan de natuur, zoals meermalen beloofd is. De klankbordgroep wil dat deze belofte volledig wordt ingelost.

In Genneper Parken wordt nagedacht over het aanpassen van de P&R, plaats en grootte.
Er zouden gesprekken gaande zijn over uitbreiding van het preHistorisch Dorp op Gennep met een stadsmuseum. De verkeerstuin zou eventueel verplaatst kunnen worden naar het militair terrein aan de Oirschotse Dijk.

Het CDA wil dat wij met de wethouder spreken over het beoogde stadsmuseum.

Brief aan de gemeenteraad m.b.t. uitbreiding PreHistorisch Dorp in Genneper Parken

Brief aan de gemeenteraad m.b.t. uitbreiding PreHistorisch Dorp in Genneper Parken

De molenaar van Gennep is in beroep gegaan tegen de uitspraak van de rechter. De gemeente heeft het voorstel een mediator te benoemen afgewezen. Intussen wordt de molen door bemiddeling van de Stichting de Eindhovense Molens bemand door een vrijwillige molenaar. De molen is op woensdag-, zaterdag- en zondagmiddag geopend voor het publiek.
Bij de boerderij is een kas gebouwd. Een kapschuur is nog gepland.
Het PreHistorisch dorp denkt een deel van de Brainportmiljoenen te krijgen en wil daarvan gaan bouwen op het terrein van de rijschool. De eigenaar van de school heeft geen problemen met een verhuizing, maar wil wel een ander terrein en geld voor de bestaande bebouwing.

Het is niet bekend of de vroegere molenaar op Gennep in beroep gaat.

De molenaar van de Genneper watermolen legt zich niet neer bij zijn verlies. Vooruitlopend op de verdere ontwikkelingen is de molen op woensdag-, zaterdag- en zondagmiddag geopend voor het publiek. Het rad draait dan en een vrijwillige molenaar geeft uitleg.

De Genneper watermolen is door winkelier Van Stekelenburg overgedragen aan de gemeente. Volgens de krant wil hij nog in hoger beroep gaan tegen de uitspraak van de rechtbank. Intussen laat de vrijwillige molenaar H. Kalkhoven de molen op woensdag-, zaterdag- en zondagmiddag weer malen!

Vrijdag a.s. wordt de uitspraak verwacht in het geding van de gemeente tegen de molenaar van de Gennepermolen. Die bleek inmiddels in het voordeel van de gemeente te zijn, maar de molenaar gaat in beroep.