De groengroep houdt zich vooral bezig met Gennep-Noord. Daarbij kan worden gedacht aan zaken als Home, MEC en Heemtuin. Home wil uitbreiden; er moet voor worden gewaakt dat dit ten koste van het landschap gaat.

Het ligt in de bedoeling een hoog gelegen paddenpoel weer te dempen en elders nieuwe aan te leggen.

Momenteel wordt het bestemmingsplan voor de Genneper Parken vastgelegd. Daarin worden de gebieden met hun verschillende functies beschreven. Waar liggen de stiltegebieden, welke gebieden worden als groengebied bestempeld, wat zijn de sportgebieden. Over een maand zullen de concepten van dit bestemmingsplan openbaar gemaakt worden.

Een ambtenaar gaat de openbare ruimte op Genneper Parken invullen. Er is sprake van de wederopbouw van een elders gesloopte boerderij. De indruk bestaat dat de gemeente vooral veel mensen wil trekken, terwijl het kenmerk van Gennep juist de landelijke rust is. Er moet voor gewaakt worden dat die wordt opgeofferd op het altaar van het massatoerisme. Het plan om het MEC te verplaatsen, gaat waarschijnlijk niet door. Het MEC wil in het huidige gebouw blijven. Ook de mensen die in de heemtuin werken, willen dat. Genneper Parken zou in het bestemmingsplan de status van ‘landgoed’ krijgen.

De valkeniers vestigen zich niet op Gennep.

Het Waterschap maakt de Dommel schoon tot Den Bosch. In Eindhoven zullen delen van de oever onder water worden gezet. Het Groene Woud zal zich tot in Eindhoven uitstrekken. Trefpunt Groen is hier actief. Wij moeten dat samenwerkingsverband steunen. In de raad is een groep actief die de boerderij van Kapteijns op Gennep wil  toewijzen aan de valkeniers. Dat is een slechte ontwikkeling en strijdig met de gemeentelijke uitgangspunten. Ook heeft de ecologische boerderij deze ruimte nodig voor haar zorgproject. J. Luiten
heeft spreektijd aangevraagd om de raad hiervan te overtuigen.