Bij de gemeente is de landschapsvisie op Gennep bijna gereed. De werkgroep heeft meegewerkt aan de totstandkoming en is tevreden over de inbreng die zij heeft gehad en met het bereikte resultaat. Het Mileu-Educatiecentrum wordt losgemaakt van de regio. Er komt een nieuwe beheersstichting voor de molen, heemtuin, educatiecentrum en een stuk Dommeldal. De conceptstatuten van deze stichting (te vergelijken met ‘t Wasven in Tongelre) zijn gereed.

De Klankbordgroep Gennep en onze Werkgroep Groen staan achter de gemeentelijke plannen. Die moeten nu worden behandeld in de raad. Er zijn voor de uitvoering gelden beschikbaar uit de crisispot. Er moet op worden toegezien dat die niet alleen naar het hockeystadion gaan, maar dat ook het groen aandacht krijgt.
Een ontwerpbureau heeft bij de zorgboerderij woonunits ontworpen. De onderneming heeft alle vertrouwen van de zorginstelling, maar kan geen goed doen bij de gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Kwaliteit, omdat het geen architectenbureau is. Om er voor te zorgen dat het plan doorgaat, zal worden geprobeerd er alsnog nog een architect aan te koppelen.

Zoals bekend, zijn er op Gennep plannen voor een hockeystadion en een sportschool. Een extern bureau is doende een landschappelijke visie voor heel het gebied te ontwikkelen. In de klankbordgroep is die visie aan de orde geweest. Het ziet er naar uit dat de HOV-lijn, die aanvankelijk over de Antoon Coolenlaan zou lopen, nu de Aalsterweg gaat volgen en pas bij het motel zal afdraaien richting de campus. Ook is de kans groot dat het hockeystadion direct aan de Aalsterweg komt te liggen.

De kans bestaat dat de belangen van de nieuwe sportschool van Fontys zullen conflicteren met die van het groen op Gennep. De klankbordgroep zal alert moeten zijn.

De groengroep houdt zich vooral bezig met Gennep-Noord. Daarbij kan worden gedacht aan zaken als Home, MEC en Heemtuin. Home wil uitbreiden; er moet voor worden gewaakt dat dit ten koste van het landschap gaat.

Het ligt in de bedoeling een hoog gelegen paddenpoel weer te dempen en elders nieuwe aan te leggen.

Momenteel wordt het bestemmingsplan voor de Genneper Parken vastgelegd. Daarin worden de gebieden met hun verschillende functies beschreven. Waar liggen de stiltegebieden, welke gebieden worden als groengebied bestempeld, wat zijn de sportgebieden. Over een maand zullen de concepten van dit bestemmingsplan openbaar gemaakt worden.

Een ambtenaar gaat de openbare ruimte op Genneper Parken invullen. Er is sprake van de wederopbouw van een elders gesloopte boerderij. De indruk bestaat dat de gemeente vooral veel mensen wil trekken, terwijl het kenmerk van Gennep juist de landelijke rust is. Er moet voor gewaakt worden dat die wordt opgeofferd op het altaar van het massatoerisme. Het plan om het MEC te verplaatsen, gaat waarschijnlijk niet door. Het MEC wil in het huidige gebouw blijven. Ook de mensen die in de heemtuin werken, willen dat. Genneper Parken zou in het bestemmingsplan de status van ‘landgoed’ krijgen.

De valkeniers vestigen zich niet op Gennep.

Het Waterschap maakt de Dommel schoon tot Den Bosch. In Eindhoven zullen delen van de oever onder water worden gezet. Het Groene Woud zal zich tot in Eindhoven uitstrekken. Trefpunt Groen is hier actief. Wij moeten dat samenwerkingsverband steunen. In de raad is een groep actief die de boerderij van Kapteijns op Gennep wil  toewijzen aan de valkeniers. Dat is een slechte ontwikkeling en strijdig met de gemeentelijke uitgangspunten. Ook heeft de ecologische boerderij deze ruimte nodig voor haar zorgproject. J. Luiten
heeft spreektijd aangevraagd om de raad hiervan te overtuigen.