Cultuur Eindhoven – Portal Eindhoven – fase 1: voorlopig ontwerp

(Never) Look back – Interactive map – Luis Ferrera (Portal)

Op de hoek van de Vestdijk en de Ten Hagestraat wordt een follie gebouwd. Deze staat dan exact boven de hoekmuur met waterput van het vroegere kasteel.

Er wordt weer voortgang gemaakt met het plaatsen van informatiebordjes over historisch erfgoed. Gepland staan onder meer het NRE-terrein en het woonhuis, het koetshuis en de orangerie van het complex De Laak.

Binnenkort worden weer zeven erfgoedbordjes geplaatst. Een ervan zal op het NRE-terrein komen te staan.

Inmiddels zijn er 10 bordjes geplaatst. Binnenkort worden er nog 8 geplaatst (bij bv. Gagelbosch, het Bels Lijntje, Lakerlopen enz.). Dit alles dankzij een samenwerking tussen de diverse erfgoedorganisaties, zoals de Henri van Abbe Stichting, de AVKP en de gemeente.

Er wordt hard gewerkt aan het realiseren van meer erfgoedbordjes. Het streven is elk jaar
enkele nieuwe toe te voegen.
In het fietstunneltje bij IKEA, op de grens van Eindhoven en Son, zal aan het publiek worden
duidelijk gemaakt wat in deze omgeving is opgegraven en hoe mensen hier vroeger leefden.
Enkele jaren geleden werden hier de resten van nederzettingen uit de midden- en late bronstijd
en vroege ijzertijd opgegraven.

Het ligt in de bedoeling op een aantal punten in de gemeente bordjes te plaatsen met een
kort verhaal over de geschiedenis van de plek. Er zullen geen nieuwe tegels meer worden
gelegd.