Het ligt in de bedoeling om in samenwerking met de Erfgoedhuis borden te plaatsen met
teksten die iets vertellen over de geschiedenis van de betreffende plek. Dit soort borden zullen
goedkoper en gemakkelijker leesbaar zijn dan de nu bekende tegels. In eerste instantie
wordt aan vijf borden gedacht, maar later volgen er meer. De werkgroep is in voor suggesties.

Bij de werkgroep loopt een project om samen met woningbouwvereniging
Woonbedrijf de geschiedenis van Woensel-Noord zichtbaar en beleefbaar te
maken.

Het plan om tegels te leggen op Vaartbroek vindt doorgang. Wel moet nog overleg worden
den gepleegd met de buurt. Ook over een soortgelijk project in Woensel-Noord worden, samen
met Woonbedrijf, plannen gemaakt.
Voorgesteld wordt om tegels te leggen op Strijp S. Gedacht wordt aan bv. een uitleg bij het
stootblok en bij het monument Glaspoort. Hierover is overleg nodig met J. Rooijmans.

Kandidaat-subsidiegevers van het gedenkstenenproject willen concrete plannen zien, alvorens
te beslissen. Op het ogenblik wordt gedacht aan projecten in de wijk Vaartbroek en
Eckart. Een subsidie-aanvraag is door de gemeente naar Woonbedrijf doorgestuurd. Die
heeft de aanvraag aangehouden.

Het ligt in de bedoeling ook in Vaartbroek een aantal ‘erfgoedtegels’ te leggen. Voorlopig is
de aanvraag voor subsidie afgewezen, omdat Woonbedrijf duidelijk wil worden geïnformeerd
over de betrokkenheid van de bewoners.

Het Archeologisch Centrum aan de Nachtegaallaan wordt een ArcheoHotspot. Archeo-
Hotspots maken deel uit van een landelijk project dat archeologie voor iedereen tastbaar wil
maken en open wil staan voor het publiek. Binnenkort wordt de Hotspot geopend. Wij krijgen
nog een uitnodiging.
De werkgroep maakt op korte termijn een brief die eventuele donateurs kan verleiden om
financieel bij te dragen het project “straattegels” te ondersteunen.

Er worden fondsen gezocht voor nieuwe erfgoedstenen. Enkele particuliere subsidievertrekkers
zijn wel geïnteresseerd in de binnenstad, maar niet in de stadsdelen, waar ook stenen
gelegd zouden moeten worden. Maar voor de stadsdelen kunnen andere bijdragen worden
gezocht, zoals een gemeentelijke subsidie voor Vaartbroek.

Wij zijn voorstander van het plaatsen van stenen in het plaveisel, waarop (geschiedkundige
of archeologische) informatie vermeld wordt. Kostprijs 300/400 euro per steen.

Er worden in het centrum vijftien stenen gelegd met afbeeldingen en teksten. In januari of februari wordt de wandelroute feestelijk geopend. Wij zullen als initiatiefnemers van dit project ook een stukje van de eer opstrijken en er voor zorgen dat de Van Abbestichting met het project in de pers komt.
Op het NRE-terrein wordt gebouw 3 in gereedheid gebracht om er de afdeling archeologie (Archeo-Hotspot gaat dat heten!). Eindhoven in Beeld en een architectenbureau te vestigen.

In januari verhuist de archeologische dienst naar het NRE-terrein. Het ‘bordjesplan’ gaat mogelijk in aangepaste vorm door; er lijkt financiering te zijn gevonden.