Meegedeeld wordt, dat het project “Geschiedenis op straat” binnenkort opnieuw wordt opgestart. Mogelijk is er vanuit de gemeente enig geld voor beschikbaar. Gedacht wordt aan straattegels met afbeeldingen, aanwijsbordjes, enzovoorts.

In het kader van het project ‘Geschiedenis op straat’ willen wij samen met de gemeente (archeologie) bordjes op panden en objecten plaatsen. Momenteel wordt nagegaan of hiervoor is bij de gemeente geld beschikbaar is.
In het kader van de Dutch Design week zijn er zijn plannen voor een presentatie van archeologische artefacten. Het Eindhoven Museum stelt een mobile vitrine beschikbaar.

In het kader van het project ‘Geschiedenis op straat’ zullen bordjes worden geplaatst. Mogelijk is hier een “potje” voor bij de gemeente. N. Arts gaat dat na. Onze stichting houdt contact met hem.

In het kader van het project ‘Geschiedenis op straat’ zullen bordjes worden geplaatst. De financiering hiervan is nog een probleem.

Er wordt gewerkt aan een Van Goghroute. Het plan om interessante plekken te markeren wordt wellicht weer opgepakt.

De onthulling van het Van Goghmonument was een succes en krijgt een vervolg in andere Van Gogh-activiteiten, mogelijk in samenwerking met Nuenen.

De groep heeft de financiële dekking voor het Van Gogh-project rond. Op 30 maart zal het beeld worden onthuld in en bij het MEC Genneper Parken. Het geheel zal “feestelijk aangekleed” worden.
De plannen voor de aanwijsbordjes die op veel plaatsen in de stad zouden kunnen worden aangebracht, blijven voorlopig in de wacht staan.

De projectgroep Archeologie heeft gebrek aan financiële middelen. Zij probeert sponsors te vinden voor de verschillende projecten, maar kan dat niet alleen.

De groep heeft genoeg ideeën, maar het ontbreekt aan geld om de plannen uit te voeren. Sponsors zullen een oplossing moeten bieden.

De samenwerking tussen de afdeling Archeologie van de gemeente Eindhoven, het Eckart-College en de Henri van Abbe Stichting heeft geleid tot een succesvolle happening op de Markt in Eindhoven. Wethouder Fiers was tijdens haar bezoekje vol lof.