Op 8 juni a.s., aanvang 13.00 uur, zullen leerlingen van het Eckart-College de plattegrond van Van Deventer op de Markt uittekenen.

Er is een afspraak gemaakt met het Eckartcollege over een tijdelijke plattegrond van Van Deventer op de Markt. De financiën zijn nog een probleem.

Over het plan voor een tijdelijke plattegrond van Van Deventer op de Markt wordt gesproken met het Eckart-College. De financiën zijn nog een probleem.
-Over het plan bordjes aan te brengen, wordt gesproken met Nico Arts en Fons Spijkers i.v.m. een selectie. De eigenaars moeten natuurlijk wel akkoord gaan. Ook hier speelt nog het probleem van de financiën.

Er wordt een vergunning aangevraagd voor het monumentje voor Van Gogh bij de Gennepermolen. Opgemerkt wordt, dat de plek daar niet bijzonder is omdat Van Gogh er heeft gestaan, maar dat Van Gogh daar is gaan staan omdat de plek bijzonder was.
-Het plan voor een geschilderde plattegrond van Van Deventer op de Markt kan de goedkeuring van de gemeente niet wegdragen. Wel kan worden gedacht over een tijdelijk project (in krijt o.i.d.), en later bij het herbestraten aan een mozaïek in het plaveisel. Fons Spijkers denkt mee.

De gemeente ziet het plan voor de Van Deventerkaart niet zitten, zij is bang dat de kaart snel zal slijten. Wel is het bij herplaveien misschien mogelijk de kaart in mozaiek aan te brengen. Over de bordjes op interessante panden en objecten wordt bij de gemeente wel positief gedacht. Fons Spijkers is hier onze contactman. De eigenaars van de panden moeten natuurlijk wel instemmen. Er komt een plan voor de omgeving van de Gennepermolen. Daarbij kan ook worden gedacht aan de torso van Van Gogh.

De voortgang bij het  zichtbaar te maken van de geschiedenis van de stad Eindhoven blijkt veel tegenwerking van de gemeente te ondervinden:
-kaart van Hoogenberg in tegels (verf etc.) op de Markt in het centrum.
-zichtbaar maken van plaatsen die Vincent van Gogh afbeeldde in zijn werken.
-het plaatsen van bordjes/schildjes op interessante panden en objecten.
De groep is zit vol ideeën, maar de uitvoering loopt vast in een stroperig, ambtelijk apparaat. De plattegrond op de Markt zien ze niet zitten, omdat de verf slijt en er een rommelig beeld zou ontstaan. Het beeld van Van Gogh bij de Gennepermolen moet wachten  op de ontwikkelingsplannen voor het gebied. Opgemerkt wordt dat de Collse watermolen politiek wellicht meer in de smaak zal vallen, gezien de plaats (tussen Eindhoven en Nuenen). De markering van bijzondere plaatsen komt evenmin van de grond. Samen met Nico Arts wordt geprobeerd op Meerhoven een project op te zetten. (beelden Montgomery en Churchill, markering gevallen bommen). Geld is bij geen van de projecten een probleem, alleen bestaat de kans dat sponsoren afhaken als de gemeente de voortgang van de plannen blijft belemmeren.
De  eerst aangesproken ambtenaar zou ook verantwoordelijk zijn voor het vervolgtraject, maar in de praktijk werkt dat niet zo. Dit is een goed punt voor een volgend gesprek met de wethouder. Ook lijkt het een goed idee de bestaande plannen op onze website en die van Eindhoven in Beeld te zetten. De website van Eindhoven in Beeld heeft al een directe link met de site van Van Abbe, dus dat levert evt meer bezoekers op.

Voor een monument voor Van Gogh in de Genneperparken zal een aanlegvergunning moeten worden aangevraagd. Met zo’n vergunning wordt voorkomen dat het bestemmingsplan moet worden veranderd.

In klein verband is gebrainstormd over de volgende uitdagingen om (evt samen met de gemeente en de VVV) de geschiedenis van de stad Eindhoven zichtbaar te maken:
-kaart van Hoogenberg in tegels (verf etc) op de Markt in het centrum.
-het plaatsen van bordjes/schildjes op interessante panden en objecten.
-zichtbaar maken van plaatsen die Vincent van Gogh afbeeldde in zijn werken.

In nauwe samenwerking met “De 9e” is de werkgroep doende met een plan om de middeleeuwse stadsplattegrond zichtbaar te maken.

De werkgroepgroep is doende met een plan om de middeleeuwse stadsplattegrond zichtbaar te maken. Gedacht wordt aan stoeptegels. Er bestaat hierover contact met De Negende.