De werkgroep Religieus erfgoed heeft een goed contact met CRA en wacht op de plannen.

Bezoek Clarissenklooster

Enkele deelnemers hebben een gesprek gehad met CRA Vastgoed over de plannen. Dhr. Van Groezen gaf kort weer welke acties zijn ondernomen (o.a. gesprek met buurtbewoners), architect Karin Vissers gaf toelichting op de (on)mogelijkheden en liet enkele schetsen zien. Bas Dikker is projectleider en nodigde ons uit voor een bezoek aan het klooster tegelijk met enkele leden van de commissie ruimtelijke kwaliteit van de gemeente. Wij hebben te kennen gegeven met de plannen tot op dit moment te kunnen instemmen, maar dat een definitief “ja” afhankelijk zal zijn van verdere uitwerkingen.

De Stichting Wederopbouwerfgoed wil wel op de hoogte blijven van de ontwikkelingen, maar heeft geen plan om zich daar actief mee te bemoeien. De werkgroep Religieus erfgoed gaat daarom contact opnemen met CRA en wil bij haar activiteiten ook de omgeving betrekken.

Het is nog onduidelijk wat er gaat gebeuren op en om het terrein van het Clarissenklooster. Er is al gesproken met CRA. Het klooster zelf is een voorbeeld van wederopbouwarchitectuur. Er zijn vier werkgroepen actief met het gebouw. De werkgroep Ruimtelijke kwaliteit is hier leading en houdt ook contact met Groen, Monumenten en Religieus erfgoed. J. van de Sande, St. van der Horst en J. Hüsken bekijken binnenkort het nieuwe het bestemmingsplan.

Het klooster aan de St. Claralaan is door het bisdom verkocht aan CRA, dat (ook) met ons wil praten. Het complex blijft intact. De eis om er een maatschappelijke functie in onder te brengen, is inmiddels niet meer relevant. Er komt een hotel of een woonfunctie in. Er zal een klankbordgroep worden opgericht van belanghebbende buurtbewoners.

Het bisdom wil het Clarissenklooster verkopen.