Brief Trefpunt Groen m.b.t. intrekken beroep m.b.t. bestemmingsplan “Dommeltuin”

Brief Trefpunt Groen m.b.t. intrekken beroep m.b.t. bestemmingsplan “Dommeltuin”

K. Franken wil ons informeren over het nieuwe plan voor de Paterskerk nadat hij de commissie Ruimtelijke Kwaliteit heeft geïnformeerd. Wij willen echter mee kunnen praten over de plannen.

Wij lijken op het ogenblik buiten spel te staan. Pas als de gemeente, de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en de Dela tot overeenstemming zijn gekomen, worden wij ingelicht. Wij kunnen dan nog alleen bezwaar maken tegen de afgegeven vergunning.

Er is op initiatief van wethouder Torunoglu een nieuw gesprek geweest met de DELA, waarbij werd toegezegd dat de biechtstoelen met de bogen gespaard zullen worden. Achter de bogen komen dan ramen. Een poging van ons om, lopende de discussie, de uitspraak van de Raad van State uit te stellen, mislukte. Bij contact met de Raad bleek dat wij konden kiezen tussen niets doen of binnen 24 uur onze procedure staken. Tot dat laatste is daarop besloten. Wij hadden inmiddels de toezegging zwart op wit met een handtekening van de wethouder. Blijven de biechtstoelen gespaard, dat geldt niet voor de deur in het transept. Die wordt vervangen door een glasplaat. Wel zal de deur bewaard worden. In de pers kreeg de wethouder alle eer voor de overeenkomst. Dat moet in de toekomst worden rechtgetrokken. Dat de biechtstoelen er straks nog zijn, is aan onze stichting te danken.

Ons bezwaarschrift is bij de Raad van State aan de orde geweest. De uitspraak volgt over 6 weken op 12 november. De rechter bleek geen tekeningen van de biechtstoelen te bezitten zoals die in de vergunning waren gepubliceerd. Die zijn alsnog door de gemeente geleverd. Een poging van de rechter om tot een compromis te komen, mislukte, omdat Dela per se een vlakke muur met grote ramen wil. Als ons bezwaar bij de Raad van State wordt erkend, zal Dela direct met nieuwe tekeningen komen met aangepaste plannen.
Later werd J. Hüsken door projectleider K. Franken uitgenodigd voor een gesprek waarin werd gevraagd of wij akkoord kunnen gaan met het handhaven van één biechtstoel.