De Dela is het niet eens met onze kritiek op de beoogde aanpassingen van de gevel van de Paterskerk aan de Kanaalstraat, maar gaat hier voorlopig niet aan de slag. Ons beroep bij de
Raad van State loopt. In verband met de bouwplannen is nieuw archeologisch onderzoek op het terrein nodig. De hoek bij de Paterskerk is nog niet eerder onderzocht.

Er heeft overleg plaatsgevonden met andere werkgroepen over Mariënhage en met name de Paterskerk. In verband met de termijnen is inmiddels een bezwaarschrift ingediend bij de Raad van State. Er blijft discussie over het interieur, maar onze focus ligt op de wand aan de Kanaalstraat. De architecten houden vast aan de verwijdering van het hoofdaltaar en de biechtstoelen. De preekstoel mag blijven en het orgel bij gebrek aan alternatieven ook. De beelden en het hoofdaltaar krijgen vermoedelijk een plaats in de knoop. De uitbouwen van de biechtstoelen zullen worden gehandhaafd, maar het metselwerk en de karakteristieke boogjes moeten alsnog verdwijnen. De invalidenoprit, die deels voor het transept was gepland, is aangepast, maar de houten deuren in het transept moeten verdwijnen en worden door een grote glazen pui vervangen. Wij krijgen de voorstellen van de architecten op schrift.

Beroepschrift aan de Raad van State m.b.t. verbouwplannen Paterskerk

Beroepschrift aan de Raad van State m.b.t. verbouwplannen Paterskerk

De werkgroep heeft contact met architect Franken en met de gemeente over de Paterskerk. Er is een procedureel gesprek geweest. In een brief hebben wij onze zienswijze gegeven. In een poging de procedure rond de kerk te versnellen loopt er zowel een aanvraag voor een nieuw bestemmingsplan als voor een bouwvergunning. In verband met de juridische afwikkeling (termijnen) is het voor ons belangrijk te weten waarover we met de gemeente praten en corresponderen. Wordt ons als bezwaar tegen het bestemmingsplan ingediende commentaar inderdaad beschouwd als zienswijze t.a.v. de bouwvergunning? H. Hulshuizen en H. de Kok pluizen uit hoe het precies zit. De werkgroep houdt hen ook verder op de hoogte van de ontwikkelingen.

Bij de gemeente is geen echt bestemmingsplan in behandeling. Het plan dat ter inzage ligt kan nog worden aangepast. Intussen heeft de Dela bij de provincie al wel subsidie aangevraagd omdat de kerk een rijksmonument is. Bij de redengevende omschrijving van de kerk is ook het interieur betrokken. Een delegatie van ons gaat met de gemeente praten. Wij moeten vragen wat de status nu eigenlijk is van dat ter inzage liggend plan.
De Dela wil op de cour van het voormalige gymnasium en op een klein deeltje van de tuin achter het klooster een parkeerterrein aanleggen.