De Dela is in principe enthousiast voor het idee van een columbarium in een kerk. Iets dergelijks blijkt in de Pieterskerk in Utrecht al te zijn gerealiseerd. De Paterskerk zal de komende vijf jaar nog door de binnenstadsparochie worden gebruikt. Daarna zal door het parochiebestuur worden bezien in hoeverre het haalbaar is de kerk nog langer open te houden.

De voorzitter heeft een afspraak gemaakt met de directie van de Dela om te praten over het plan een kerk in te richten als columbarium.

De voorzitter gaat met de Dela praten over de inrichting van een kerk als columbarium.