Reactie op zienswijze m.b.t. omgevingsvisie

Reactie op zienswijze m.b.t. omgevingsvisie

Expertmeeting verdichting hoogbouw in centrum Eindhoven (artikel FRITS magazine)

Verslag overleg Verdichtingsvisie Binnenstad met erfgoedstichtingen

Brief aan de gemeenteraad m.b.t. aanbevelingen t.a.v. hoogbouw binnenstad n.a.v. wandeling met wethouders

Brief aan de gemeenteraad m.b.t. aanbevelingen t.a.v. hoogbouw binnenstad n.a.v. wandeling met wethouders

Cultuurhistorisch onderzoek en input bestemmingsplan Binnenstad/Tramstraatkwartier Steenhuis Meurs (2012)

Cultuurhistorisch onderzoek en input bestemmingsplan Binnenstad/Tramstraatkwartier Steenhuis Meurs (2012)