De werkgroep Ruimtelijke Kwaliteit geeft een toelichting bij onze hoogbouwnota, die ook een visie geeft op de toekomstige ontwikkelingen in de stad. De nota kan een startpunt zijn van waaruit bouwplannen worden bekeken. Het is noodzakelijk dat de gemeente een visie ontwikkelt, die een tegenwicht kan vormen tegen de plannen van de bouwers. Aan hoogbouw kan worden gedacht bij belangrijke knooppunten van het openbaar vervoer, in de spoorzone van de Berenkuil tot Strijp S met geleidelijk oplopende hoogte naar het centrum en langs de nieuwe radialen. Ten aanzien van de kwaliteit van de bebouwing moet nadrukkelijk de aandacht worden geschonken aan de plinten. Aan autowegen (70 km +) kan hoogbouw worden gezet, aan stadswegen (50 km -) moet gedacht worden aan laagbouw.

De nog aanwezige oude structuren in de binnenstad zoals doorgaande route Demer-Rechtestraat- Stratumseind, Vrijstraat en Kerkstraat-Ten Hagestraat moeten worden benadrukt en de plaats van en het kasteel en de oude poorten (Vrijstraat, 18 Septemberplein en Stratumseind) moeten zichtbaar zijn. Oude doorgaande routes moeten goed herkenbaar blijven of weer worden en dat geldt ook voor de oude dorpskernen (incl. de kerken) en de groene gebieden (scheggen) tussen de stadsdelen. Er moet aandacht zijn voor de relatie bebouwing-openbare ruimte.

Wij willen participeren in de ontwikkeling van een gemeentelijke visie en een toename van kennis bij het ambtenarenapparaat, dat tegengas moet kunnen geven. Wij willen de gemeente
en Commissie Ruimtelijke Kwaliteit adviseren.

Het rapport zal worden aangeboden aan de gemeenteraad en voor ieder toegankelijk op onze website worden geplaatst.

M. List, de nieuwe wethouder Binnenstad, wil met ons praten. Het is ons nog niet duidelijk wat onder de term ‘Binnenstad’ is begrepen. Het gesprek zal in elk geval wel gaan over het VDMA-terrein en het Stationsplein. Van groot belang is hier wat Winy Maas gaat doen.
Er is (door een vertraging) een gesprek van slechts 20 minuten geweest met Winy Maas. Er komt een nieuwe afspraak, ook met Adriaan Geuze.

Op 4 mei wordt met verschillende groeperingen gesproken over de herinrichting van de binnenstad tot 2022.

Winy Maas wil werken aan de openbare ruimten, (de steentjes in de binnenstad en de Vestdijk) vergroening en verdichting. Wij willen met hem gaan praten.

Reactie Henri van Abbe Stichting op artikel CDA in E.D. van 28-12-2017 over de Eindhovense binnenstad

1) Reactie Henri van Abbe Stichting op artikel CDA in E.D. van 28-12-2017 over de Eindhovense binnenstad

2) Link naar het bewuste artikel uit het E.D. van 28-12-2017

3) Link naar TV-programma Buitenhof waarin wethouder Schreurs praat over de leefbare stad van de toekomst (vanaf 18:29 min.)

4) Artikel Het Parool door Rijksbouwmeester Floris van Alkemade

Er komt overleg over de herinrichting van het Centrumgebied. Daar zal onder andere gesproken worden over de bestrating, het straatmeubilair, de plaats van de kunst in dit gebied.